Як аналізувати цю статтю

Як аналізувати цю статтю

Аналіз будь-яких творів, будь то книга, дисертація або просто рядова стаття, написана будь-яким автором, дозволяє не тільки отримати нові знання з потрібних з проблем, але й уникнути повторень (тобто плагіату) при створенні власних праць. Найбільш складним завданням для редактора є розгляд творів, експонованих в редакцію наукових журналів молодими вченими та здобувачами.

Інструкція

  1. Для початку зверніть увагу на актуальність теми, спираючись на теоретичну і практичну значимість поставленої мети, завдань, наукової новизни. Пам’ятайте, що одна з основних вимог до заголовка статті — це його конкретність. Об’ємне, громіздке назва, ускладнює глибоке опрацювання проблеми, заважає визначити точний коло читачів.
  2. Аналіз істинності та достовірності наведених даних слід базувати на об’єктивності відбору матеріалу, репрезентативності фактів, відображенні їх у протоколах власних спостережень. Істинність отриманих в ході дослідження відомостей є підставою для науково обгрунтованих висновків. Редактору необхідно з’ясувати, яким чином автор реєструє події; оцінює він їх в динаміці, вивчає чи у взаємодії з іншими явищами, чи має місце догматизм і суб’єктивізм, а також творчий підхід до сутності явища.
  3. Уважно прочитайте основний текст статті, зробивши акцент на виклад наукової теорії. Спочатку статей прийнято приводити кілька логічних висловлювань про факти, а потім у ході міркувань формулювати нові докази, базуючись на сукупності результатів авторських спостережень і експериментів. При цьому має простежуватися певна злиття раніше накопиченого пласта наукової інформації і приватних умовиводів, доведених емпіричним шляхом.
  4. Встановіть, чи доречно застосування в контексті цитат, а також оптимальність числа цитат, вживаних автором. Перевірте смислову точність цитованого матеріалу. Звірте отриману інформацію зі списком літератури, зазначеним в кінці статті. Якщо творіння містить собі результати статистичних розрахунків, оцініть їх достовірність. Наприкінці проаналізуйте текст резюме. Резюме статті має бути представлено російською та англійською мовою. Воно лаконічно відображає ідейну лінію наукової роботи в цілому.