Як аналізувати літературний твір

Як аналізувати літературний твір

Аналіз літературного твору — досить важка робота. Єдиної схеми немає, тому що кожне літературне творіння унікально і своєрідно. Незважаючи на те, що чіткого алгоритму немає, є загальні принципи і прийоми, знання яких допомагає при аналізі та інтерпретації художнього тексту.

Інструкція

 1. Визначте ідейний зміст і художню форму твору. Ідейний зміст включає в себе тематику, соціально-історичні характери, обрані письменником; проблеми, які піднімає автор, авторську оцінку і авторське ставлення до того, про що він пише. Художня форма — це образотворчі предметні деталі, за допомогою яких створені характери, портрети, побутова обстановка, пейзаж, сюжет. Це і композиція твору — експозиція, зав’язка, розвиток сюжету, кульмінація, розв’язка, епілог.
 2. Дотримуйтесь наступної примірної схеми. Напишіть коротко історію створення твору (якщо вона вам відома). Визначте тематику твори (те, про що написано твір). Подумайте про ідейної спрямованості тексту.
 3. Визначте жанрове своєрідність твору. Згадайте зміст твору і визначте основних (головних) і другорядних героїв. Наприклад, у романі Л.М. Толстого «Війна і мир» головні герої: Андрій Болконський, Наташа Ростова, П’єр Безухов. Герої другого плану: Елен Курагіна, Марія Болконская, Анатоль Курагін, Платон Каратаєв та інші. Перекажіть коротко сюжет твору.
 4. Пам’ятайте, що в сюжеті може бути як одна лінія, так і декілька. Наприклад, у романі Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара» одна сюжетна лінія, а в романі Л.М. Толстого «Війна і мир» — кілька переплетених між собою.
 5. Виділіть основні художні прийоми і засоби, за допомогою яких створюються художній образи, розкривається зміст твору.
 6. Поетичний текст почніть аналізувати з уважного прочитання вірша. Сприймається чи текст як єдине ціле або можна виділити в ньому окремі частини. Як пов’язані між собою ці частини. Визначте, які поетичні образи створені автором, як і в якій послідовності ці образи змінюються, якщо їх декілька.
 7. Подумайте, як пов’язана назва вірша з поетичними образами. Вкажіть жанр твору. Розберіться в тому, яка тема та ідея ліричного тексту.
 8. Перечитайте текст і визначте структуру (композицію) вірші. Для цього визначте розмір вірша. Виділяються чи, вибиваються з ритму будь-які слова, рядки. Якщо так, то чому, для чого це потрібно автору.
 9. Визначте способи римування, знайдіть приклади звукопису (алітерація і асонанс, якщо вони є в тексті). Як це допомагає створити образ, передати настрій і ідею.
 10. Знайдіть зображально-виражальні засоби (епітети, порівняння, метафори, уособлення та інші), визначте їх функцію. Зверніть увагу на те, чи є в тексті стилістичні фігури: інверсії, анафори, епіфори, риторичні запитання, звертання і т.п).
 11. Відобразіть в аналізі своє ставлення до прочитаного тексту.