Як аналізувати основні засоби


 

Основні засоби підприємства аналізують з метою визначення ефективності їх використання. В процесі аналізу розраховують ряд коефіцієнтів і виявляють фактори, які впливають на стан основних засобів. На підставі розрахунків приймаються управлінські рішення з метою підвищення ефективності використання основних засобів.Інструкція

 1. Визначте первісну балансову вартість основних фондів на початок і кінець аналізованого періоду, використовуючи дані оборотно-сальдової відомості по рахунку 01 («Основні засоби»). Проаналізуйте, чи були введені в дію за розраховується період небудь об’єкти основних засобів. Для цього перегляньте обороти за дебетом рахунка 01 і знайдіть вартість введених в дію основних фондів.
 2. Розрахуйте фізичний знос основних засобів на кінець аналізованого періоду. Для цього поділите суму нарахованої амортизації по всіх основних засобів (дані оборотно-сальдової ведодомості за рахунком 02 «Амортизація основних засобів») на їх початкову вартість (дані оборотно-сальдової відомості по рахунку 01). Коефіцієнт може розраховуватися як по окремих основних засобів, так і за їх групам. Чим він вищий, тим більше зношене обладнання.
 3. Визначте коефіцієнт екстенсивного використання устаткування за формулою Кекст = Тоф / Топ, де:
  - Тоф — фактичний час роботи обладнання;
  - Топ — нормативний час роботи обладнання.
  Коефіцієнт характеризує ступінь завантаження обладнання підприємства.
    
 4. Обчисліть коефіцієнт інтенсивного використання основних засобів. Він відображає рівень їх використання по продуктивності.
  Для розрахунку використовуйте формулу Кинт = Вф / Вн, де:
  - Вф — фактична виробіток обладнанням продукції в одиницю часу;
  - Вн — нормативна виробіток обладнанням продукції в одиницю часу.
    
 5. Фактичну вироблення продукції за період визначте на підставі даних бухгалтерського обліку про кількість виробленої продукції. Нормативна вироблення встановлюється на підставі даних про продуктивність устаткування за його технічним документам.
 6. Розрахуйте показники інтегрального використання основних виробничих фондів: фондовіддачу і фондомісткість.
  Фондовіддача основних фондів визначається за формулою Фо = Q / ФСР, де:
  - Q — обсяг виробництва і реалізації продукції;
  - ФСР — середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства.
  Коефіцієнт характеризує віддачу від використання грошових коштів на основні виробничі фонди в розрахунку на один рубль цих вкладень.
    
 7. Обчисліть фондомісткість за формулою Фе = ФСР / Q, де:
  - ФСР — середньорічна вартість основних виробничих фондів;
  - Q — обсяг виробництва і реалізації продукції.
  Цей показник характеризує рівень грошових коштів, вкладених в основні фонди для виробництва необхідного обсягу продукції.
    
 8. Визначте показник фондоозброєності праці за формулою Фв = ФСР / Чпр, де:
  - ФСР — середньорічна вартість основних виробничих фондів;
  - Чпр — чисельність основних робітників, зайнятих у виробництві.
  Чим вищий цей показник, тим краще технічна озброєність і продуктивність праці на підприємстві.
    
 9. Обчисліть коефіцієнт оновлення основних фондів за формулою Кобн = ФВП / ФКП, де:
  - ФВП — вартість нововведених основних фондів за певний період;
  - ФКП — вартість основних фондів на кінець того ж періоду.
    
 10. Розрахуйте коефіцієнт вибуття основних фондів за формулою Квиб = ФВО / ФНП, де:
  - ФВО — вартість вибулих основних фондів за певний період;
  - ФНП — вартість основних фондів на початок періоду.
    
 11. Охарактеризуйте збільшення основних засобів за рахунок їх оновлення, розрахувавши коефіцієнт приросту основних фондів, використовуючи формулу Кпр = (ФВП — Фвиб) / ФКП, де:
  - ФВП — вартість нововведених основних фондів за певний період;
  - Фвиб — вартість вибулих основних фондів за певний період;
  - ФКП — вартість основних фондів на кінець того ж періоду.
    
 12. Розрахуйте наведені коефіцієнти за аналогічний період минулого року, щоб проаналізувати їх динаміку за всіма основними засобами або по обраній групі. Оформіть письмовий висновок по розрахованим показникам.