Як аналізувати результати


 

Будь науковий експеримент вимагає обробки отриманих результатів. Специфіка визначається цілями, які ставилися перед постановкою досвіду. Аналіз результатів повинен показати важливість даного експерименту в загальному науковому контексті.


Інструкція

  1. Оцініть похибки проведених вимірів. Неточності можуть викликатися недосконалістю приладів та методики. Як правило, експеримент не дає точного числа, а можна говорити лише про деяке діапазоні значень, в якому знаходиться справжня величина. Чим більше вимірів було проведено, тим точніше результат. Грубих відхилень, пов’язаних з порушенням методики, намагайтеся не допускати.
  2. Основна мета експерименту — перевірка наукової гіпотези, її підтвердження або спростування. Проаналізуйте, наскільки близький отриманий вами результат до заявленого припущенням. Чи можна об’єктивно судити про доведеною істинності чи хибності гіпотези?
  3. Дайте аналіз того, які історичні передумови роблять експеримент затребуваним. Пошуку відповіді на яке питання він сприяє? Проблема повинна бути актуальною, поглиблювати знання про вже відомих принципах або висувати нові.
  4. Яке місце займає ваш експеримент в контексті сучасної науки, наявних даних та основних теоретико-прикладних завдань? Розгляньте взаємозв’язку результатів досвіду з іншими фактами. Необхідно виявити можливі протиріччя і сформулювати нові завдання.
  5. Не розглядайте науковий досвід як ізольоване явище, тому що подібний підхід не несе в собі цінності. Вивчайте передумови експерименту. Досягнуті результати можуть самі послужити поштовхом до появи нових питань і завдань. Якісний аналіз результатів припускає прогнозування цього.
  6. Отже, щоб проаналізувати результати, потрібно оцінити похибки вимірювань, встановити їх природу; зробити висновок про те, чи підтвердилася спроба пояснити деяке коло явищ; сформулювати нові питання. Доведена гіпотеза стає повноправною науковою теорією.

Зверніть увагу

Майте на увазі, що припущення, яке не може бути підтверджено або спростовано, не є науковою гіпотезою. Принципова можливість докази або повалення — один з найважливіших критеріїв науковості гіпотези.