Як аналізувати ринок

Як аналізувати ринок

Написання бізнес-плану, проведення маркетингового дослідження, планування подальшого розвитку підприємства — все це вимагає якісного і кількісно аналізу ринкової ситуації. Що слід враховувати при проведенні аналізу ринку?

Інструкція

  1. Будь грамотно складений маркетинговий план повинен містити в собі розділ, присвячений аналізу ринку. Ігнорування цього положення призводить до неможливості здійснити інші розділи плану, оскільки саме аналіз ринкової ситуації визначає шляхи розвитку підприємства. Від аналітика потрібно чітке розуміння плану вивчення ринку і деталей, на які слід звернути першочергову увагу.
  2. Аналізувати ринок конкретних товарів або послуг слід з урахуванням її поділу на сегменти. Потрібно також взяти до уваги характер цільової аудиторії, наявність і ступінь активності конкурентів, а також потенційні можливості підприємства у відповідному сегменті ринку.
  3. Сегментація ринку починає аналітичний етап дослідження. Мова йде про поділ ринку на частини, так звані сегменти. Сегмент являє собою групу споживачів, товарів або ж виробників. Їх можна об’єднати за заздалегідь поставленим критеріям і значущим показниками. Ознак і факторів сегментації ринку можна виділити багато, їх кількість і склад визначається конкретними цілями аналізу.
  4. Сегментація ринку являє собою центральний інструмент у вивченні ринку, від якого залежить позиція підприємства у досліджуваній ринкової ніші. Слід враховувати при цьому не тільки свій сегмент, але і ті частини ринку, які займають конкуренти. Це дозволить ефективно просувати продукт або ж вийти на ринок з ідеєю нового продукту, вписується в ніші, зайняті конкуруючими фірмами.
  5. Ще одним критерієм аналізу ринку служить цільова аудиторія. Від такої аудиторії залежить, яким чином буде здійснюватися просування вашого продукту. Потрібно визначити склад цільової споживчої групи і її стійкість в актуальної ринкової ситуації. Аналіз цільової аудиторії дозволить відповісти на питання про те, чи варто витрачати на її завоювання час, виробничі потужності та фінансові ресурси.