Як аналізувати розповідь

Як аналізувати розповідь

Розповідь — малий жанр художньої прози. Його відмінними рисами є невеликий обсяг, обмежена кількість дійових осіб і сюжетних ліній, вузьке коло порушених проблем. Своєрідність оповідання полягає в сконцентрованості думок і почуттів, переданих автором через характери літературних героїв. Щоб аналіз оповідання вийшов якісним і цікавим, потрібно керуватися певними правилами.

Інструкція

 1. Прочитайте розповідь. Зверніть увагу на виниклі у вас після прочитання почуття та асоціації. Запишіть коротко думки, на які вас наштовхнуло цей твір, перше враження про героїв і ваші власні висновки з проблеми оповідання.
 2. Виділіть головну сюжетну лінію оповідання. Визначте основних і другорядних дійових осіб. Опишіть центральна подія розповіді.
 3. Проаналізуйте сюжетну схему. У ній повинні бути присутніми експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, епілог. Враховуючи невеликий обсяг оповідання, деякі частини сюжетної схеми в ньому можуть бути представлені в стислому вигляді або взагалі відсутні.

  В експозиції автор описує ситуацію, що передує основному розповіді, обставини та умови, в яких формувався головний конфлікт твору. В оповіданні експозиція — необов’язковий елемент.

  Зав’язка сюжетної лінії є витік, початок, перший прояв конфліктної ситуації. На зав’язку в оповіданні зверніть особливу увагу.

  Далі слід розвиток дії. Розвиток сюжету — динамічна частина твору. Саме в ній автор не тільки описує події, що відбуваються, а й дає характеристики героям, розкриває їхні особистісні особливості.

  Найвище напруга сюжету досягається в кульмінації. Ця частина є вершиною розповіді, коли події знаходяться в найгострішою точці розвитку, емоції напружені, а характери персонажів максимально відкриваються.

  За кульмінацією слід розв’язка, в якій проблема дозволяється. Поведінка героїв стає цілком зрозумілим. Автор переходить до опису наслідків. У цій частині найбільш помітно ставлення письменника до його героям.

  Епілог, як правило, містить короткий опис подальшої долі персонажів. В оповіданні він може бути відсутнім.
 4. Розберіть композицію оповідання. Зверніть увагу на послідовність і взаємопов’язаність його частин. Позначте обставини, при яких кожен персонаж вводиться автором у розповідь і виводиться з нього.
 5. Визначте, які способи об’єднання внутрішнього світу оповідання використовує автор. Навіть у короткій художній прозі важливе місце займають описи зовнішності персонажів, інтер’єрів, пейзажів.
 6. Вивчіть способи зображення сюжету, якими користувався автор. Це може бути монолог, внутрішній монолог, діалог, розповідь від третьої особи і т.д. Також знайдіть в тексті місця, де автор висловлює власну точку зору. Відзначте, як саме він робить це — від власного обличчя, через улюбленого персонажа або шляхом натяку, неочевидного виводу.
 7. Проаналізуйте образи головних дійових осіб. В оповіданні їх зазвичай 2-3. Опишіть характери персонажів, їхні взаємини, унікальність кожного. Підкріпіть свої думки цитатами з тексту. Продумайте значення головних і другорядних героїв для розвитку сюжету і для вираження основної думки твору. В аналізі оповідання частина, присвячена розбору персонажів, повинна бути самою змістовною і об’ємною.
 8. Перерахуйте стилістичні особливості оповідання. Яке місце займає він у творчості письменника, наскільки характерні думки, висловлені в ньому для творчої позиції автора. Для такого аналізу вам потрібно прочитати біографію письменника та короткий опис його творчого шляху. Скористайтеся енциклопедичними і довідковими виданнями з літератури, монографіями і статтями про даний письменника.
 9. Висловіть власну думку про оповідання. Вам буде просто це зробити, використовуючи записи, зроблені відразу ж після прочитання тексту. Якщо ваші погляди розходяться з думкою письменника, висловіть їх у м’якій формі, не претендуючи на абсолютну правоту.