Як аналізувати вірш

Як аналізувати вірш

Для більшості школярів і студентів аналіз ліричного твору є більш складним, ніж аналіз прози. Позначається те, що вірш важче сприймається читачем, оскільки в ньому присутня безліч епітетів, метафор, порівнянь. Крім того, ліричний твір відбиває думки і почуття автора, а значить, необхідно виявити взаємозв’язок між життєвим шляхом поета і подіями у вірші.

Інструкція

  1. При аналізі ліричного твору потрібно перейнятися ідей автора, його настроєм, зрозуміти його точку зору. Необхідно представити картину описаних подій або почуттів, зрозуміти смисл.
  2. На початку аналізу важливо визначити тему вірша. Вона може бути любовна, філософська, політична, опис природи та ін У зв’язку з темою описується сюжет ліричного твору. Він може бути дуже коротким, а не розгорнутим, як у прозі. Іноді сюжет — це тільки натяк на подію, образне вираження його.
  3. Далі потрібно вказати засоби художньої виразності, які використовував автор при створенні вірша. Обов’язково відзначте композицію твору: кількість строф, розмір, ритм, риму.
  4. Будь ліричний твір виразно завдяки стежках. Це мовні звороти, в яких слова набувають переносне значення. Використовуються вони для додання насиченості вірша, створення художнього образу (епітети, порівняння, алегорія, іронія, гіпербола, литота та ін.) Крім тропів слід проаналізувати та інші художні засоби: стилістичні фігури, поетичну фонетику, синоніми, омоніми, неологізми та ін
  5. При аналізі вірша важливо зрозуміти ліричного героя, описати його думки і почуття, зв’язок з автором. Потрібно зазначити, ототожнює себе чи автор з героєм або протиставляє йому, ставлення автора до свого героя.
  6. Крім того, при аналізі необхідно описати своє ставлення до прочитаного, наскільки близько виявилося вам вірш, як глибоко воно зачепило ваші почуття. Важливо відзначити, поділяєте ви ставлення автора до подій зазначеним у творі.