Як автоматизувати процес виробництва


 

Процес автоматизації виробництва являє собою діяльність, спрямовану на розвиток машинної технології, при якій самі функції управління, раніше відтворені людиною, передаються спеціальним автоматичним пристроям. У цьому випадку проведення автоматизації виробничої діяльності допомагає значно підвищити продуктивність праці та полегшити діяльність робочих.


Інструкція

  1. Проведіть оцінку об’єкта автоматизації на виробництві. Подумайте, що б ви хотіли замінити в компанії, яке обладнання для цього необхідно придбати і що зможе збільшити продуктивність підприємства.
  2. Розробіть план технічного завдання та виберіть найбільш оптимальні елементи для вирішення поставлених завдань. Це можуть бути спеціальні датчики та інструменти контролю, наприклад, за роботою обладнання, яке виробляє кабель, а також різні комплекти для подальшого збору та обробки всієї отриманої інформації, спеціальні пристрої для забезпечення інтерфейсу — пульт контролю для нормальної діяльності диспетчерів виробництва.
  3. Складіть проектно-кошторисну документацію (схему автоматизації, електричну принципову схему, опис даних алгоритмів контролю управління систем).
  4. Розробіть програми, які допоможуть вам реалізувати алгоритми управління для нового обладнання (нижню ступінь управління). Потім складіть проект роботи алгоритмів для збору, обробки отриманих даних (верхню ступінь управління виробництвом).
  5. Займіться забезпеченням постачання необхідного устаткування. Після цього простежте за виконанням всіх необхідних монтажних і пускових налагоджувальних робіт.
  6. Врахуйте, що потрібно прагнути до тотальної (змінюється з часом) автоматизації виробництва. Саме тому необхідно провести не тільки вертикальну, але і горизонтальну автоматизацію рівнів (особливо наявних кінцевих пристроїв, наприклад, верстатів з виробництва якихось технологічних ліній, електроприладів, виробничих ділянок) шляхом програмного об’єднання системи управління кожного окремого рівня.
  7. Зверніть увагу, що рівні повинні залишитися відкритими для будь-яких подальших змін, наприклад, для збільшення кількості вироблюваних елементів. При цьому вертикально інтегровану систему можете зобразити у формі певної піраміди, де на нижньому рівні будуть розташовуватися кінцеві пристрої (такі як контролери, датчики або пускачі), а посередині — ступінь управління зі спеціальними операторськими станціями або контролерами. Верхня ж частина повинна бути управлінням виробництва, і все разом це слід об’єднати локальними комп’ютерними мережами.