Як будувати графік координат

Як будувати графік координат

Графіки міцно увійшли у повсякденну діяльність представників різних професій — від економістів до працівників статистики та обліку. Обумовлено це наочністю графіків, що дозволяє більш виразно і лаконічно представляти різні дані. При цьому слід мати на увазі, що високі темпи розвитку комп’ютерних технологій в майбутньому додадуть графічним методам відображення інформації ще більшої актуальності. Тому вміння будувати і читати графіки стає сьогодні дуже важливим навиком.

Вам знадобиться

папір, лінійка, олівець

Інструкція

  1. Побудуйте систему координат. Це потрібно для того, щоб «прив’язати» майбутній графік функції до певної точки відліку. Найбільш поширеною у всьому світі є прямокутна або, як її ще називають, декартова система координат. Вона являє собою дві осі, пересічні під прямим кутом — x і y.
  2. Задайте точку початку відліку. Нею є точка перетину осей, якій присвоюються координати x = 0; y = 0.
  3. Задайте масштаб системи координат для правильної побудови графіка функції. Для цього на обох осях відкладіть рівні відрізки, які послідовно пронумеруйте. Нумерація може бути як позитивною (ведеться вправо від початку координат по осі х і вгору по осі y), так і негативною (ведеться вліво від початку координат по осі х і вниз по осі y). У результаті виходить простір, будь-яка точка якої може бути описана набором координат x, y.
  4. Обчисліть координати точок графіка функції. Це можна зробити, виходячи з опису самої функції. Найчастіше подібне опис являє собою залежність однієї координати від іншої. Тобто, довільно визначивши кілька значень координати х, і, використовуючи опис функції, можна обчислити відповідні значення координати y.
  5. Побудуйте графік функції. Найбільш простий варіант — побудова графіка лінійної функції. Для цього досить знати координати всього двох точок. Їх відкладають на координатній площині, після чого з’єднують. У підсумку виходить графік даної функції. Графіки більш складних функцій будуються за тим же принципом. Єдина відмінність полягає лише в тому, що для більш точного побудови потрібно попередньо визначити більше, ніж дві точки.

Зверніть увагу

Чим більше точок буде нанесено на координатній площині, тим простіше буде побудувати графік, і тим точніше він вийде.

Корисні поради

Для полегшення побудови результати розрахунків координат точок краще заносити в таблицю, де кожній клітинці із значенням координати y відповідає осередок зі значенням координати х.