Як читати баланс підприємства

Як читати баланс підприємства

У бухгалтерському обліку слово «баланс» має двояке значення: це рівність підсумків записів по дебету і кредиту рахунків, записів по аналітичних рахунках і відповідному синтетичному рахунку, підсумки активу і пасиву. Так само це й важлива форма бухгалтерської звітності, яка показує стан засобів підприємства в грошовому вираженні на певну дату. Читання балансу — перша стадія комплексного аналізу фінансового стану підприємства.

Вам знадобиться

Калькулятор, баланс аналізованого підприємства (Форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5), аудиторський висновок, облікова політика організації.

Інструкція

 1. Провести візуальну і найпростішу лічильну перевірку балансу: комплектність бухгалтерського звіту, правильність і ясність заповнення, наявність всіх реквізитів, підписів, наявність додаткових форм і додатків, перевірка валюти балансу, всіх проміжних підсумків і т.д. Баланс, заповнений з помилками, є джерелом неправильних аналітичних рішень.
 2. Ознайомитися з аудиторським висновком, облікової політики підприємства, з змістовною частиною річного звіту, якісні зміни в майновому і фінансовому становищі комерційної організації.

  Існує кілька типів аудиторського висновку: безумовно позитивне, умовно позитивне, негативне, з відмовою від висловлення думки про достовірність бухгалтерської звітності.

  Перші два мають особливу пізнавальну цінність.

  Безумовно позитивний несе в собі коротку інформацію про стан підприємства. Умовно позитивний може нести в собі беззастережну інформацію, яку інформацію з застереженнями в більшому обсязі. Причинами такого висновку може бути думка іншої аудиторської фірми, якщо перевірка проводиться кількома організаціями.

  Прочитання облікової політики необхідно для розуміння способів і методів ведення бухгалтерського обліку даної організації.
 3. Виконати розрахунок та контроль динаміки ряду аналітичних коефіцієнтів. Сукупність показників дають комплексну характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства. Це показники ліквідності, фінансової стійкості, економічний потенціал, майновий потенціал, фінансовий стан, фінансові результати. Проаналізувати активи підприємства для характеристики майнового стану, пасиви підприємства для характеристики наявності власних коштів. Визначити фінансовий стан за допомогою аналізу досягнутих за звітний період фінансових результатів.
 4. Зробити висновки за результатами аналізу.

Зверніть увагу

У різній науковій літературі існують різні підходи до аналізу бухгалтерської звітності. Призначення та принципи складання, склад і зміст, надання своєму клієнтові, а також примірні форми різних видів аудиторських висновків описані в стандарті «Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність».

Корисні поради

Наведені показники вивчаються в динаміці та в їх змін можна судити про ефективність господарської діяльності підприємства. Тому коефіцієнти розраховуються на початок і на кінець звітного періоду.