Як читати баланс

Як читати баланс

Бухгалтерський баланс — це основна форма звітності будь-якої організації, що показує її фінансове становище на певну дату. Інформація, що міститься в цьому документі, корисна не тільки співробітникам бухгалтерії, але й управлінському складу, акціонерам і інвесторам, адже це досить точний індикатор фінансового «здоров’я» компанії. Як же читати бухгалтерський баланс?

Вам знадобиться

Бухгалтерський баланс, калькулятор, уважність

Інструкція

 1. Попередній аналіз балансу

  Отримавши на руки баланс, спочатку вивчіть його зовнішній вигляд, оцініть правильність оформлення. Бухгалтерський баланс повинен відповідати стандартній формі, містити повну назву організації, дату складання і всі необхідні реквізити. Подивіться, чи дотримано рівність активів і пасивів, і простежте, як змінилася валюта балансу (тобто підсумкова сума по активу або пасиву). Якщо вона зменшилася або залишилася незмінною — це тривожний сигнал, що вимагає додаткових досліджень.
 2. Аналізуємо активи балансу

  Як ви напевно знаєте, баланс має два великих розділи — активи підприємства (тобто його економічні ресурси) і пасиви (джерела формування ресурсів). Це і є укрупнена структура балансу.

  Аналізувати активи і пасиви потрібно двома способами: горизонтально, тобто порівнюючи величину кожної статті з її значенням на попередню дату, і вертикально, тобто визначаючи частку найбільш важливих статей балансу в його валюті. Особливу увагу приділіть основними статтями. Зіставте темпи зростання позаоборотних і оборотних активів — в загальному випадку зростання оборотних активів повинен випереджати збільшення необоротних, це свідчить про мобільність капіталу. Прослідкуйте зміни величини дебіторської заборгованості — її зростання може відображати необхідність більш наполегливої ​​роботи з дебіторами. У той же час збільшення розміру довгострокових вкладень — це показник активної інвестиційної політики підприємства, яка, на жаль, не завжди виправдана, тому що відволікаються кошти від основної діяльності. Крім перерахованих, дуже важлива стаття «Запаси», її також необхідно регулярно відстежувати, щоб уникнути «затоварення» (меншою мірою це відноситься до торгових організацій).
 3. Вивчаємо пасиви балансу

  При аналізі пасивів балансу в першу чергу зверніть увагу на співвідношення власного і позикового капіталу. Чим більше частка позикового капіталу, тим вище ризик опинитися в ситуації неплатоспроможності. Підрахуйте темпи приросту власного капіталу: якщо вони випереджають темпи приросту позикового, це позитивний момент. Позитивно оцінюється і зростання частки резервів, фондів і нерозподіленого прибутку, тому що це відображає ефективність господарської діяльності. Що стосується позикового капіталу, частка довгострокових зобов’язань повинна переважати, це створює основу фінансової стійкості підприємства.
 4. Як читати баланс
  Вважаємо фінансові коефіцієнти

  Аналіз балансу, крім вивчення його динаміки і структури, обов’язково включає в себе розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують його ліквідність і платоспроможність організації, а також її фінансову стійкість. Тут вам доведеться озброїтися калькулятором, т.к. коефіцієнтів цих — безліч. У першу чергу розрахуйте чисті активи (порядок їх розрахунку детально описаний в Листі Мінфіну від 05.08.1996г.), Коефіцієнт фінансової автономії (відношення власного капіталу до валюти балансу). Потім оцініть ліквідність балансу шляхом розрахунку трьох коефіцієнтів: поточної, швидкої та абсолютної ліквідності. Ці показники дозволять вам скласти достовірну картину стану компанії. Надалі слід детально розглянути «хворі місця» балансу, тобто ті моменти, які ви не змогли оцінити однозначно.

Зверніть увагу

У різних галузях зміна однієї і тієї ж статті балансу може розцінюватися по-різному. Зокрема, виробничі підприємства не повинні допускати «затоварення», в той час як для торгових фірм часто це має сенс.

Корисні поради

Нерідко аналізувати баланс зручніше, склавши так званий агрегований аналітичний баланс, тобто об’єднавши окремі статті між собою.