Як читати електронні схеми

Як читати електронні схеми

Основне призначення принципової електронної схеми в тому, аби з достатньою наочністю і повнотою відобразити взаємні зв’язки між окремими елементами приладу (пристрою). Принципова схема служить для вивчення систем автоматизації, виробництва електронного обладнання та його правильної експлуатації. Уміння читати подібні схеми дозволяє усвідомити принцип дії системи та внести в неї при необхідності доповнення, уточнення або зміни.

Інструкція

  1. Почніть читання принципової схеми з загального ознайомлення з нею і з переліком елементів, що входять в структуру виробу. Знайдіть на схемі кожен з елементів, усвідомите їх взаємне розташування. Читайте також з усіма поясненнями і примітками, які додаються до електронної схемою.
  2. Визначте за схемою систему електроживлення, обмотки магнітних пускачів, реле та електромагнітів (при їх наявності). Відшукайте всі джерела живлення і визначте рід струму по кожному з них, параметри напруги, фазировку (в ланцюгах змінного струму) і полярність (в ланцюгах постійного струму). Зіставте отримані дані з номінальними даними апаратури, зазначеними в технічній документації.
  3. Відшукайте за схемою комутаційні елементи і апарати захисту. До них відносяться запобіжники, автомати, реле максимального струму і так далі. По написах на принциповій схемі, приміток і таблиць, що додаються до схеми, визначте зону захисту кожного з цих елементів.
  4. Вивчіть ланцюга електроприймачів (електричного двигуна, обмоток магнітного пускача і т.д.). Почніть цілеспрямований аналіз з основного електроприймача, яким зазвичай є електричний двигун (при його наявності у виробі). Прослідкуйте всі ланцюги цього елемента від одного полюса до іншого. Відзначте для себе всі контакти, резистори і діоди, що входять в ланцюг електроприймача.
  5. Оцініть призначення кожного з розглянутих елементів. При цьому зручно виходити з припущення, що даний елемент (резистор, діод, конденсатор) в схемі відсутній, поставивши запитання: «До яких наслідків призведе видалення зі схеми даного елемента?»
  6. Читаючи електронну схему, завжди виходьте з мети, яка перед вами стоїть. Зазвичай вивчення принципової схеми має на меті виявлення помилок в монтажі, визначення можливих причин відмови пристрою, встановлення елементів, які можуть стати причиною збоїв в системі.