Як читати фінансові звіти

Як читати фінансові звіти

Оцінити діяльність підприємства, проаналізувавши виконання поставлених цілей і виявивши можливі проблеми, можна за допомогою фінансових звітів. Але для цього необхідно вміти читати і аналізувати інформацію. Звіти про прибутки і збитки, баланс, пояснювальні записки і звіти про рух грошових коштів містять великий обсяг даних, який здатний показати повну картину діяльності підприємства.

Вам знадобиться

- Баланс;
- Звіт про прибутки і збитки;
- Звіт про рух грошових коштів.

Інструкція

  1. Фінансові звіти можуть готуватися раз на пів року, раз на рік або кожен квартал. Найважливіший звіт готується раз на рік, а всі інші вважаються проміжними. Балансовий звіт показує кожну деталь фінансового стану на конкретну дату. В активах видно те, що належить підприємству і виражається тільки в національній валюті, в пасивах видно те, що підприємство має відносно капіталу власника. Підсумкові суми активу і пасиву повинні бути рівнозначними.
  2. Детальним розрахунком грошових коштів, зароблених або загублених підприємством, протягом конкретного періоду показано у Звіті про прибутки та збитки. Доходи від надання послуг та реалізації компенсуються витратами виробництва та операційними витратами.
  3. Один з недоліків аналізу тільки одного фінансового звіту — це неможливість установки тенденцій, тому слід порівнювати два чи більше звітів. Досить значущим показником для прийняття рішення є порівняння деяких статей звіту про прибутки і збитки та балансу з аналогічними статтями в попередніх звітах.
  4. Дебіторська заборгованість, матеріально-виробничі запаси і кошти включаються в оборотні активи. Ці статті мають властивість звертатися в гроші протягом циклу діяльності підприємства або протягом року. Сюди ж включаються всі активи, які з легкістю можна перетворити на грошові кошти, наприклад, цінні папери.
  5. Необоротні активи — це майно підприємства, яке не можна легко перетворити в гроші і яке не можна використовувати протягом циклу підприємства, так як їх цикл перевищує один рік.
  6. Зобов’язання, що підприємство зобов’язане погасити протягом одного року є короткостроковими зобов’язаннями. Для підтримки репутації підприємство повинно мати кошти для своєчасного погашення зобов’язань. Кредиторська заборгованість показує потребу в матеріалах або товари, придбаних в кредит. Довгострокові зобов’язання підлягають погашенню через рік або більше, дати погашення можуть розтягнутися і на 10 років.
  7. Володіючи досвідом та знаючи специфіку галузі підприємства, правильно сформувати судження, взявши за основу фінансові звіти, цілком імовірно, однак виключити всі ризики неможливо.

Зверніть увагу

Витрати, пов’язані з операціями підприємства, включаючи податок на дохід, повинні відніматися з валового прибутку.

Корисні поради

Зіставлення власного капіталу та загальних зобов’язань показує співвідношення підприємства з капіталом власника.