Як читати фінансову інформацію

Як читати фінансову інформацію

Перед кожним фінансовим директором стоїть завдання — об’єктивно оцінити результати роботи фірми, виявити можливі проблеми в її функціонуванні, проаналізувати виконання стратегічних цілей. Для цього необхідно вміти читати фінансову інформацію, представлену у звітності організації.

Інструкція

  1. Фінансова звітність компанії — це досить великий обсяг даних, який досить складний для сприйняття. Як правило, при її розгляді звертають увагу лише на окремі статті, але при цьому забувають про оцінку діяльності підприємства в цілому.
  2. При читанні фінансової інформації слід вивчити динаміку статей бухгалтерського балансу. Горизонтальний аналіз дає можливість порівняти показники активів і пасивів з попередніми періодами, визначити, наскільки змінилася кожна стаття, за рахунок якої частини власних і позикових коштів сформовано майно компанії.
  3. Вертикальний аналіз грунтується на визначенні питомої ваги кожної статті активу і пасиву в загальному підсумку. При цьому досить легко визначити деякі показники. Наприклад, для розрахунку кредитоспроможності досить розрахувати співвідношення власного і позикового капіталу.
  4. Для швидкого аналізу діяльності фірми на основі наявної фінансової інформації можна порахувати ряд коефіцієнтів, об’єднаних у три групи: рентабельність, ліквідність і оборотність.
  5. Найбільш важливими при визначенні ефективності роботи компанії є рентабельність продажів (відношення прибутку від продажів в обсягу виручки) і рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до величини власного капіталу).
  6. Показники ліквідності дозволяють оцінити платоспроможність підприємства і його спроможність своєчасного розраховуватися по короткострокових зобов’язаннях. Серед них важливе місце займає коефіцієнт поточної ліквідності, який дорівнює відношенню оборотних активів до короткострокових зобов’язань.
  7. Серед показників оборотності особливу увагу слід приділити оборотності кредиторської та дебіторської заборгованості, яка визначається як відношення заборгованості до виручки підприємства. Якщо показник оборотності дебіторської заборгованості вище, ніж оборотність кредиторської, то це свідчить про ефективність використання фінансових ресурсів в організації.