Як читати кардіограму

Як читати кардіограму

Серед інструментальних методів обстеження, якими досконало повинен володіти практикуючий лікар, провідне місце займає електрокардіограма. Цей простий, недорогий і незамінний метод дозволяє діагностувати такі серйозні катастрофи в організмі людини, як аритмії та інфаркт міокарда. Метод заснований на дослідженні біоелектричної активності серця. ЕКГ складається з декількох зубців, сегментів та інтервалів, що відображають процес поширення хвилі збудження по серцю.

Інструкція

  1. Перевірте правильність техніки реєстрації. При запису ЕКГ не повинно бути перешкод і струмів наведення. Величина контрольного мілівольта повинна становити 10мм.
  2. Проаналізуйте серцевий ритм по регулярності і числу серцевих скорочень, визначте джерело збудження і провідність. Регулярність скорочень серця визначте, порівнявши тривалість інтервалів RR. При правильному ритмі ЧСС розраховують шляхом ділення 60 на інтервал RR, виражений в секундах.
  3. Визначте електричну вісь серця шляхом розрахунку алгебраїчної суми амплітуд зубців комплексів QRS в будь-яких двох відведеннях від кінцівок, наприклад I і III стандартні відведення.
  4. Розгляньте та проаналізуйте передсердний зубець P. Виміряйте амплітуду зубця від ізолінії до вершини зубця, вона не повинна перевищувати 25 мм. Визначте тривалість зубця від його початку, до кінця, у здорової людини вона становить 0,1 с.
  5. Виміряйте інтервал РQ, що показує швидкість передачі імпульсу від передсердь до шлуночків. Він повинен потрапляти в інтервал від 0,12 до 0,1 секунди. Проаналізуйте шлуночковий комплекс QRS, вимірявши амплітуду і тривалість кожного зубця в комплексі. Ширина всього шлункового комплексу не повинна перевищувати 0,1 с.
  6. При аналізі зубця Т, що відбиває фазу рефрактерності чи розслаблення серцевого м’яза, визначте його полярність (напрям), оцініть його форму і виміряйте амплітуду. У нормі цей зубець повинен бути позитивним, мати той же напрям, що й основний зубець шлуночкового комплексу, мати пологе висхідне і декілька більш круто спадний коліно.