Як читати карту

Як читати карту

Навчитися читати карту правильно, значить оволодіти технікою зорового сприйняття і розуміння значення будь-яких графічних відомостей.

Інструкція

Як правило, в нижній частині карти завжди розміщують її масштаб, представлений у трьох варіантах — лінійному, чисельному і словесному.

Рамка карти складається з двох типів ліній — тонких внутрішніх та 2-х жирних зовнішніх ліній. Північною стороною вважається верхня частина рамки, південною стороною називають нижню, західної-ліву східній-праву. Над північ ¬ ної частиною рамки поміщається буквено — цифрові значення цього листа карти — номенклатура (шифр). Кожен аркуш карти з усіх боків і чотирьох кутів має інші аркуші карт сусідніх ділянок місцевості, у яких також існують сусіди.

Вся карта розкреслюють тонкими горизонтальними і вертикальними лініями по квадратах. Вертикальні лінії з напрямком північ-південь, горизонтальні з напрям захід-схід. Ці лінії створюють сітку координат карти. Якщо розрахувати бік будь-якого квадрата сітки координат на 1 до 50 000, 1 до 25 000 або 1 до 10000 масштабу — в масштабі цієї карти вони будуть мати значення рівне 1 км місцевості.

Для того щоб визначити на карті необхідні квадрати сітки координат, між зовнішньою і внутрішньою рамкою записують цифри, що позначають номер всіх лінії сітки — координату. Читати карту слід так: на західній і східній стороні рамки знизу вгору записані значення абсциси (позначаються як «X»). У північній та південній стороні сле ¬ ва направо записані значення ординат (позначаються як «У»).

Варто відзначити, ніж свіже дата складання карти, тим вона «молодше», значить, вірніше, покази ¬ кість відомості на даній місцевості.

Бувають такі ситуації, коли необхідно дізнатися масштаб карти, на якій він з яких-небудь причин відсутній. У цьому випадку, є кілька методів визначення масштабу такої карти.

Перш за все, масштаб можна обчислити за кілометровій сітці, застосовуючи знання про те, що між лініями сітки встановлюється ціле значення кілометрів.

Масштаб карти можна дізнатися по відстані між сусідніми предметами, які нанесені на карту. Таким чином, можна дуже просто розрахувати відстані по карті між кілометровими стовпами на дорозі.

Обчислити масштаб карти можна шляхом її порівняння з іншою картою, на якій зазначений масштаб. Найвідомішим методом стало пряме обчислення відстані на місцевості між предметами, зображеними на карті.