Як читати з виразом

Як читати з виразом

Щоб уміти добре говорити, бути приємним співрозмовником, необхідно зробити свою мову виразною. Сказані вами слова запам’ятаються тому, кому ви їх адресували. Якщо ви навчитеся читати з виразом, то й власні фрази в повсякденному спілкуванні стануть гарними, придбають сенс.

Інструкція

  1. Основними умовами оволодіння навички виразного читання є: уміння правильно розподіляти подих, володіння правильною артикуляцією звуків і орфоепічних норм. А також необхідно виконання певних вимог.
  2. Перше, з чого ви повинні почати свою роботу над виразним читанням — вибрати уривок з улюбленого літературного твору. Спочатку краще взяти прозу Л. Толстого, А. Чехова, І. Буніна, І. Тургенєва. Прочитайте текст. Якщо є можливість, запишіть своє читання на диктофон, або ж попросіть послухати вас когось із знайомих. Читайте текст невеликими уривками, робіть перерви, щоб прослухати запис або дати висловитися знайомому, коли у вас виходить краще, а коли — гірше.
  3. Після того, як ви прочитали текст перший раз, олівцем відзначте, де необхідно зробити коротку паузу — однієї вертикальної рисою; де довгу — двома вертикальними рисами; яке слово потрібно прочитати, підвищивши тон — стрілочка, спрямована вгору; яке, знизивши інтонацію — стрілочка, спрямована вниз. Щоб правильно розставити логічний наголос, спирайтеся на основну думку автора, що він хотів сказати цією фразою. А також врахуйте ситуацію, в якій герой вимовляє цю пропозицію. Вдруге прочитайте текст, дотримуючись зроблену «партитуру».
  4. Окрім логічних пауз і дотримання знаків пунктуації, необхідно враховувати і психологічні паузи. Вони потрібні для переходу від однієї частини твору до іншої, яка відрізняється від попередньої емоційним змістом. Такі паузи доречні, наприклад, перед кінцівкою байки, в кульмінаційній частини казки або оповідання.
  5. Виразності сприяє також темп і зміна інтенсивності мови: тихо, голосно, пошепки, криком і т.д. Темп читання повинен відповідати темпу мовлення. Прискорювати або сповільнювати його, відповідаючи змісту тексту. Особливо важливий вірний ритм при читанні віршів.

Корисні поради

Перед читанням подальші лексичне значення незнайомих для вас слів.