Як дати гроші під заставу


 

Позичаючи гроші, можна зіткнутися з ризиком неповернення позики. Для забезпечення гарантії виконання боргових зобов’язань з погашення кредиту рекомендується складати договір застави. При цьому майно може передаватися в заставу або залишатися у позичальника протягом всього терміну дії угоди.Інструкція

  1. Визначте, яке заставне майно може забезпечити виданий позику в разі неповернення. При цьому бажано, щоб вартість застави була не нижче суми кредиту. Визначити ринкову вартість майна можна самостійно або скористатися послугами оцінювачів, які оплачуються позичальником.
  2. Виберіть спосіб зберігання заставного майна. Воно може залишитися у позичальника або передаватися в заклад кредитору. У першому випадку бажано вимагати застрахувати предмет позики на випадок псування майна і втрати його ринкової вартості. У другому випадку складається акт прийому-передачі в заставу, в якому зазначаються дані сторін, підстава, договір застави і найменування, кількість і вартість переданого майна.
  3. Складіть договір позики, в якому зазначаються паспортні дані сторін, сума кредиту, терміни погашення, процентні ставки і форс-мажорні обставини. Також варто відзначити штрафні санкції та пені на випадок невиконання позичальником своїх зобов’язань у встановлені терміни.
  4. Оформіть договір застави. Він складається у письмовій формі і підписується заставодавцем і заставодержателем. Якщо в якості застави виступає нерухоме майно, то договір засвідчується нотаріально і реєструється у відповідних органах. В угоді необхідно послатися на договір позики, вказавши дату його складання та суму кредиту. Далі зазначається предмет застави, його вартість, прийняті зобов’язання і строки, а також порядок їх виконання. Після цього вказується, де буде знаходитися заставне майно до моменту погашення боргу.
  5. Пам’ятайте, що заставне майно не може бути передано кредитору. У разі невиконання позичальником своїх зобов’язань і невиплати боргу у встановлені строки заставу реалізується і позику погашається за рахунок отриманих від продажу коштів.