Як дати характеристику підприємства

Як дати характеристику підприємства

Характеристика підприємства може знадобитися як додаток до звіту про його діяльність або до довідки для потенційних інвесторів. Вона формує уявлення про діяльність самого підприємства та ефективності роботи керуючого ним персоналу. Форма такої характеристики довільна, але краще дотримуватися певної схеми викладу.

Інструкція

  1. Характеристику на підприємство слід писати на його фірмовому бланку з зазначенням повного найменування, реквізитів та контактних телефонів. У заголовку вкажіть слово «характеристика» і повне найменування компанії, організації.
  2. У вступній частині вкажіть, до якої форми власності відноситься дане підприємство і дайте коротку історичну довідку про його діяльність. Вкажіть дату заснування, вид діяльності при його створенні, основні етапи розвитку та досягнення. Якщо підприємство було лауреатом або мала нагороди, їх також необхідно відобразити.
  3. Розкажіть про діяльність підприємства в даний час. Опишіть його структуру і структуру апарату управління. Приведіть у якості ілюстрації структурну схему, яка відображатиме взаємозв’язку між виділеними окремими підрозділами. Дайте відомості про штат співробітників по кожному підрозділу.
  4. Перерахуйте всі види діяльності, якими займається підприємство. Опишіть весь асортимент виробленої продукції, товарів, що продаються або надаються. Дайте коротку аналітичну довідку за їх конкурентоспроможності, відповідності якості міжнародним стандартам.
  5. Наведіть дані статистичного та фінансового аналізу діяльності підприємства. Вкажіть основні виробничі показники: продуктивність, собівартість, прибутковість. Дайте аналіз ринків збуту з урахуванням специфіки виробленої продукції. Ефективність роботи підприємства покажіть у вигляді діаграм і графіків, що відображають динаміку показників за кілька попередніх років.
  6. Проаналізуйте діючу структуру штату, перерахуйте категорії і кількість персоналу, методи управління та відбору: як підбираються, готуються і навчаються кадри, яким чином мотивуються. Вкажіть їх кваліфікацію і рівень плинності. Розкажіть про соціальний імідж підприємства — турботі про навколишнє середовище, благодійних, соціальних і екологічних програмах.
  7. Підпишіть характеристику керівником підприємства, головним бухгалтером, головним економістом та начальником відділу кадрів. Після того, як підписи будуть проставлені, вкажіть дату підписання характеристики.