Як ділити витрати

Як ділити витрати

Офіційним визначенням витрат або витрат, наявних на підприємстві, є зменшення або інше витрачання активів фірми або виникнення зобов’язань у результаті поставки та виробництва товарів. Таким чином, це все ті витрати, які приводять в ході господарської діяльності за певний обліковий період до зменшення власного капіталу. Вони, як правило, виникають в процесі звичайної діяльності підприємства, а служать для вилучення відповідних доходів.

Інструкція

  1. Визнанням витрат є їх кореспонденція (віднесення) на рахунки витрат. При цьому витрата входить до звітів тільки за певний період, в якому відбувалося його віднесення на рахунок, незалежно від того часу, коли відбулася фактична оплата. Всі заборгованості за визнаними, але ще не оплачених витрат (або по передплаченим витрат) повинні враховуватися на рахунках кредиторської заборгованості.
  2. Витрати, які прив’язані до певного періоду або дати (наприклад, оренда, комунальні платежі, заробітна плата), визнаються тільки в цьому часі незалежно від строків платежу.
  3. Важливо враховувати прямі витрати, які були понесені на собівартість продукції окремо від всіх накладних витрат, які компанія несе протягом певного часу і які досить важко відносити на собівартість. Такий поділ відображається за типом рахунків у їх плані. У свою чергу, в звітах всі рахунки групуються у відповідності зі своїм типом.
  4. Для обліку собівартості створюються окремі рахунки типу «собівартість», які в подальшому при побудові звіту про прибуток і збитки автоматично згрупуються як витрати, які спільно з доходами створюють величину валового прибутку.
  5. Решту витрат формують показник чистого прибутку, а відображаються за допомогою рахунків типу «витрати».
  6. При створенні структури рахунків собівартості їх склад повинен дублювати схему дохідних рахунків, де доходи компенсуються цієї собівартістю.
  7. Таким чином, всі витрати на етапі ведення облікової політики та певного плану рахунків повинні бути поділені на зараховують до собівартості товарів і зараховують до накладних витрат підприємства за певний обліковий період. При цьому витратами звітного періоду (або накладними) вважаються ті витрати, які не враховувалися при оцінці запасів.
  8. У свою чергу, на промислових підприємствах всі виробничі прямі витрати повинні бути включені до собівартості продукції (згідно з прийнятими правилами калькуляції), а невиробничі витрати повинні бути віднесені до витрат звітного періоду.