Як ділити звичайні дроби


 

Звичайні дроби використовуються, як це не дивно, або для навчання в самих молодших класах, або для вказівки найточніших значень чисел. Це пов’язано з тим, що на відміну від більш широко застосовуваних десяткових дробів вони не можуть бути ірраціональними, тобто мати нескінченне число знаків. Правила поділу звичайних дробів досить прості.Інструкція

  1. Якщо дільником теж є звичайна дріб, то почніть з її інвертування: поміняйте місцями чисельник і знаменник. Потім замініть знак ділення знаком множення, а всі подальші обчислення проводите за правилами перемножування двох звичайних дробів. Наприклад, якщо треба розділити 9/16 на 6/8, то записати дію цього кроку можна так: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6.
  2. Скоротіть чисельники і знаменники обох дробів-множників, якщо є можливість підібрати для них загальний дільник. На цей дільник (ціле число) треба розділити і чисельник і знаменник. У прикладі з попереднього кроку чисельник першого дробу (9) і знаменник другий (6) мають загальний дільник 3, а для знаменника першої (16) і чисельника другий (8) таким дільником буде цифра 8. Після відповідного скорочення запис дії прийме такий вигляд: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6 = 3/1 * 1/2.
  3. Перемножте попарно чисельники і знаменники отриманих в результаті скорочення дробів — розраховане значення і буде шуканим результатом. Наприклад, використаний вище зразок після цього кроку можна буде записати так: 9/16: 6/8 = 9/16 * 8/6 = 3/2 * 1/2 = (3 * 1) / (2 * 2) = 3 / 4.
  4. Якщо число, що стоїть у чисельнику отриманого результату більше числа в його знаменнику, то така форма запису називається «неправильної» звичайної дробом і її слід перевести в «змішаний» формат. Для цього розділіть чисельник на знаменник, отримане ціле значення запишіть перед дробом, залишок від ділення поставте в чисельник, а знаменник залиште в колишньому вигляді. Наприклад, якби отриманий після попереднього кроку результат дорівнював 9/4, то його варто було б привести до виду 2 1/4.

Корисні поради

Якщо дільником є ​​ціле число або десятковий дріб, то його спочатку слід перевести у формат звичайного дробу, а потім діяти за описаним вище алгоритмом. Наприклад, ціле число 40 треба записати як 40/1, а десяткову дріб 3,14 — як 314/100.