Як дізнатися, схиляється чи прізвище

Як дізнатися, схиляється чи прізвище

Правильне написання власних назв являє собою істотну складність не тільки для учнів, а й для дорослих. У яких випадках потрібно схиляти прізвище?

Інструкція

  1. Прізвища з суфіксом-ськ-схиляються за правилами відмінювання прикметників.
  2. Жіночі прізвища з суфіксами-ов-і-ін-схиляються за правилами відмінювання прикметників. Чоловічі прізвища з цими суфіксами мають відмінне від звичайних прикметників відмінювання в орудному і місцевому відмінках однини (приклад: Грибоєдовим, про Грибоєдова).
  3. Чоловічі і жіночі прізвища, що закінчуються на-ой,-ий,-ий, схиляються як прикметники.
  4. Прізвища з нульовим закінченням схиляються в залежності від роду. Чоловічі прізвища відмінюються як іменники чоловічого роду другої відміни (наприклад, Н. В. Гоголем). Жіночі прізвища не відмінюються (наприклад, з Ганною Врубель). У множині такі прізвища відмінюються як іменники чоловічого роду.
  5. Прізвища, що закінчуються на-их або-их і утворені від родового відмінка прикметників у множині, не схиляються (наприклад, Кручених). У розмовній мові іноді зустрічається відмінювання прізвищ такого типу, що не є літературною нормою.
  6. Прізвища неросійського походження, що закінчуються на-их, не схиляються (наприклад, про Алісу Фрейндліх).
  7. Прізвища, що закінчуються на голосні-е,-е,-і,-и,-у,-ю,-о, не схиляються (наприклад, Індірою Ганді).
  8. Прізвища, що закінчуються на голосну а, не схиляються, якщо наголос ставиться на останній склад (наприклад, про Дюма) або якщо слово закінчується на 2 голосні (наприклад, Делакруа). Прізвища, що закінчуються на безударную а, схиляються як іменники першої відміни (наприклад, у Кафки). У даному випадку буде корисним запам’ятати, що французькі прізвища не схиляються.
  9. Прізвища, що закінчуються на ударну-я, не схиляються (наприклад, Золя), на безударную — схиляються (наприклад, Берія).
  10. Схиляння прізвищ може відбуватися і іншими способами. В особливо важких випадках рекомендується звертатися до «Довідника прізвищ».