Як дізнатися силу струму

Як дізнатися силу струму

Для вимірювання сили електричного струму на ділянці провідника необхідні спеціальні прилади — амперметр або гальванометр (для визначення малих постійних і змінних електричних струмів).

Інструкція

  1. Сила електричного струму (I) — скалярна величина, що дорівнює заряду (q), який протікає в одиницю часу (t) через перетин провідника. Згідно з цим визначенням, силу електричного струму можна визначити за формулою I = q: t.
  2. Для обчислення сили струму зверніться до закону Ома, що визначає зв’язок між силою електричного струму, опором провідника і напругою на ділянці електричного кола. Закон Ома свідчить, що сила струму в ділянці кола (I) прямо пропорційна напрузі (U) і обернено пропорційна електричному опору (R) даної ділянки ланцюга. Іншими словами, сила електричного струму дорівнює відношенню напруги до опору. Таким чином, сила електричного струму розраховується за формулою I = U: R

    В Системі Інтернаціональній сила струму вимірюється в Амперах (А).
  3. Вимірювання сили електричного струму амперметром

    Підключіть амперметр до тієї ділянки електричного кола (провідника), на якому хочете виміряти силу струму. При цьому дотримуйте полярність: «+» амперметра підключіть до «+» джерела струму, а його «-» з’єднайте з «-» джерела струму. Підключайте амперметр до електричного ланцюга послідовно з тим елементом ланцюга, силу струму якого необхідно виміряти.
  4. Для вимірювання малих постійних і змінних електричних струмів використовується високочутливий прилад — гальванометр. Це універсальний пристрій, що дозволяє визначити не тільки силу струму, але і напруга. Щоб користуватися гальванометром як амперметром, підключіть шунтувальний резистор паралельно гальванометра. До ділянки електричного кола гальванометр підключається аналогічно амперметру.

Зверніть увагу

Не плутайте силу електричного струму і напруга струму. Це різні фізичні величини, хоча вони постійні в електричному струмі.