Як дізнатися величину


 

Вимірювання значень фізичних величин здійснюється прямими і непрямими способами. У першому випадку величина визначається безпосередньо, а в другому — спочатку перетвориться в іншу, більш зручну для вимірювання.Інструкція

  1. Щоб виміряти фізичну величину прямим способом, введіть вимірювальний прилад у взаємодію з об’єктом, в якому ця величина представлена. Спосіб забезпечення такої взаємодії залежить від того, що саме вимірюється. Наприклад, амперметр включається в розрив ланцюга, вольтметр — паралельно навантаженню, а для вимірювання довжини об’єкт затискається між губками штангенциркуля.
  2. Виберіть вимірювальний прилад з таким розрахунком, щоб він надавав мінімальний вплив на значення вимірюваної величини. Зокрема, у вольтметра внутрішній опір має бути значно більше опору навантаження — а у амперметра — навпаки, набагато менше за нього. Термометр повинен мати значно меншу масу, ніж в об’єкта, температура якого вимірюється. При вимірюванні довжини штангенциркулем можна надавати на об’єкт зайвий тиск, інакше вимірюваний розмір помітно зміниться. При дотриманні цієї вимоги зміною величини під впливом вимірювального приладу можна буде знехтувати.
  3. При вимірі дуже великих величин застосовуйте пристосування, що дозволяють подавати на прилад не всю величину, а лише деяку її частину. Такі, зокрема, шунти амперметрів, подільники вольтметрів. Якщо ж величина, навпаки, занадто мала, застосовуйте підсилювачі з відомим коефіцієнтом підсилення. При зміні механічних величин аналогами таких дільників і підсилювачів є, зокрема, пантографи.
  4. Для непрямого вимірювання застосовуйте пристрої, що дозволяють перетворити неелектричні величини в електричні. До останніх відносяться напруга, опір, сила струму, частота. До перетворювачів для непрямого виміру зусилля відносяться тензорезистори, Механотрон, механічні резонуючі системи з частотою резонансу, що залежить від зусилля. Непряме вимір температури проводиться за допомогою терморезисторов, термісторів і навіть звичайних діодів. Освітленість вимірюють, використовуючи фотоелементи з зовнішнім і внутрішнім фотоефектом.
  5. Виміряйте значення електричної величини, отримане за допомогою перетворювача. Помноживши його на градуювальний коефіцієнт, обчисліть вимірювану неелектричну величину. Якщо перетворювач має нелінійної характеристикою, замість коефіцієнта скористайтеся градуювальної таблицею або номограмою.

Зверніть увагу

При вимірюванні будь-яких величин дотримуйтесь заходів безпеки.