Як додати лінію тренда

Як додати лінію тренда

Для графічного представлення загальних закономірностей зміни ряду даних використовується так звана лінія тренду. Виконати її можна на різних видах діаграм: на лінійчатої, точкової, діаграмі з областями, гістограмі і навіть на графіку. Зручно додавати лінію тренда в пакеті прикладних програм, наприклад, використовуючи Microsoft Office Excel.

Інструкція

  1. Виберіть вид діаграми, в яку ви хочете додати лінію тренда. Враховуйте при цьому обмеження: лінію не вдасться додати на об’ємні, пелюсткові, бульбашкові і кільцеві діаграми.
  2. Визначте тип лінії тренда. Вона може бути лінійною, логарифмічною, поліноміальної, степеневої, у вигляді експоненти або змінного середнього. Будь-який тип лінії дозволяє певною мірою отримати прогноз зміни ряду. Від точності вибору лінії буде залежати і точність прогнозу.
  3. Викличте меню ряду даних, до якого необхідно додати лінію тренда. Другий спосіб додати лінію — зробити це за допомогою відповідної команди з меню «Діаграма».
  4. Виберіть необхідний ряд даних для побудови лінії тренда. Викличте команду «Додати лінію тренда» у меню «Діаграма» або контекстному меню ряду. Ви побачите вікно «Лінія тренда».
  5. Перейдіть по вкладці «Тип» і виберіть необхідний вам тип лінії тренду або змінного середнього (при необхідності). Якщо ви вибираєте тип «Поліноміальна», в поле «Ступінь» введіть максимальну ступінь для використовуваної змінної. Для типу «Ковзаюче середнє» в полі «Період» внесіть число періодів, які використовуються для розрахунку ковзаючого середнього.
  6. Відкрийте вкладку «Параметри». Якщо ви хочете, то можете відобразити на лінії тренда прогноз із зазначенням його характеристик. Крім прогнозу до лінії тренда ви можете додати ступінь достовірності величини апроксимації та рівняння лінії. Для цього встановіть галочки навпроти відповідних пунктів меню.
  7. В полі «Побудований на ряді» ви побачите також всі ряди даних вашої діаграми, які підтримують лінію тренду. Щоб додати зазначену лінію до інших рядів, виберіть у полі потрібне ім’я і потрібні параметри. Завершіть операцію натисканням на кнопку «OK».