Як дописати в файл

Як дописати в файл

Часто при роботі програмного забезпечення потрібно занести результуючі дані у вже існуючий файл. Причому дописати файл необхідно таким чином, щоб інші зберігаються там дані залишилися незмінними. Це завдання можна легко вирішити за допомогою функцій мови програмування С. Найпростіший спосіб дозапису в файл даних полягає у використанні спеціальних атрибутів стандартної функції роботи з файлами. З їх допомогою можна відкривати і дописувати дані в файл кілька разів за роботу програми.

Вам знадобиться

Середовище програмування на мові С

Інструкція

  1. Функції для роботи з файлами і виведення в них даних при програмуванні на мові С знаходяться у спеціальній бібліотеці. Підключіть їх у вашу програму. Для цього перед написанням коду вкажіть заголовний файл даної бібліотеки. Введіть рядок # include «stdio.h».
  2. У тексті програми, створіть покажчик на файловий дескриптор. Для цього в код програми потрібно записати рядок виду: FILE * pFile, де pFile — ім’я створеного покажчика.
  3. Відкрийте файл, в який вам потрібно дописати дані. Використовуйте наступну функцію: pFile = fopen («NameFile.txt», «a»). Тут NameFile.txt є ім’ям файлу. Другий параметр, символ латинського алфавіту, «a» задає режим відкриття файлу з можливістю дозапису в нього даних.
  4. Якщо файл, в який вам потрібно дописати значення знаходиться не в тому ж каталозі, де працює ваша програма, то разом з ім’ям файлу вкажіть і повний шлях до нього на свій диск. Для цього змініть рядок в першому параметрі. Наприклад, шлях до файлу, розташованого в кореневому каталозі диска D, задається записом: «D: NameFile.txt».
  5. Додайте у відкритий файл потрібні вам дані. Для цього краще використовувати перевантажену функцію fprintf (pFile, «Подані дані:% s n», datStr). Перший параметр pFile в даній функції вказує дескриптор дописуємо файлу. Далі йде рядок, який виводиться в файл цілком, за винятком спеціальних символів.
  6. Символами після знака «%» вказуються типи виведених даних. Так, вираз «% s» означає, що третім параметром функції йде строкова змінна. Для виводу у файл зміною типу int поставте вираз «% d», для виведення адреси покажчика — «% p». Для перекладу рядка після запису даних вказується символ « n». Таким чином, наступні внесені в файл дані будуть записуватися на новому рядку.
  7. Після виведення необхідних вам даних закрийте файл по його дескриптору за допомогою команди fclose (pFile). Потім збережіть програму, відкомпілюйте і запустіть її на виконання. У файл будуть додані зазначені дані.