Як довести амфотерность з’єднання


 

Для більшості речовин характерно наявність або кислотних, або основних властивостей, проте в природі зустрічаються сполуки, здатні виявляти і ті, й інші ознаки. Подібні сполуки називаються амфотерними. Як же довести, що речовина належить до цього класу?Інструкція

 1. Довести амфотерность з’єднання можливо, якщо грунтуватися на теорії електролітичної дисоціації. Відповідно до неї, амфотерними будуть електроліти, які іонізуються одночасно і по кислотному, і за основним типам. Приміром, азотистая кислота, яка є амфотерним з’єднанням, під час електролітичної дисоціації буде розпадатися на катіон водню і гідроксид-аніон.
      
 2. Як випливає з визначення, амфотерность — це здатність речовин взаємодіяти як з кислотами, так і з основами. Щоб довести амфотерность з’єднання, необхідно провести досвід по його взаємодії з одним та іншим класом речовин. Приміром, якщо оксид або гідроксид хрому розчинити в соляній кислоті, в результаті утворюється розчин фіолетового або зеленого кольору. Якщо ж з’єднати гідроксид хрому з гідроксидом натрію, в результаті утворюється комплексна сіль Na [Cr (OH) 4 (H2O) 2], що підтверджує кислотні властивості з’єднання.
      
 3. Амфотерність будь-якого оксиду можна довести, з’єднавши його по черзі з кислотою і з лугом. В результаті реакцій з кислотою утворюється сіль даної кислоти. В результаті реакції з лугом утворюється комплексна сіль, якщо реакція протікає в розчині, або середня сіль (з амфотерним елементів в аніоні), якщо реакція протікає в розплаві.
      
 4. Згідно протолітичну теорії Бренстеда-Лоурі, ознакою амфотерности будуть здатність протолітами виступати одночасно донором і акцептором протона. Приміром, амфотерность води можна підтвердити наступним рівнянням:
  H2O + H2O ↔ H3O + + OH-
      
 5. Для багатьох сполук важливим, хоча і непрямим ознакою амфотерности є здатність амфотерного елемента до утворення двох рядів солей, катіонного та аніонного типу. Наприклад, для цинку це будуть солі ZnCl2 і Na2ZnO2.