Як довести моральну шкоду

Як довести моральну шкоду

При подачі позовної заяви з вимогами про відшкодування моральної шкоди, виникає чимало труднощів з визначенням доказової бази як для встановлення самого факту заподіяння зазначеного шкоди, так і для визначення розміру його компенсації.

Інструкція

 1. Поняття «моральну шкоду» згадується в різних законодавчих актах Російської Федерації. Так, ст.151 Цивільного кодексу РФ закріплює, що моральна шкода — це фізичні або моральні страждання, заподіяні діями, порушують особисті немайнові права або посягають на інші нематеріальні блага громадянина.

  При зверненні до суду з вимогами про відшкодування моральної шкоди, необхідно довести факт заподіяння моральних і фізичних страждань, вину заподіювача шкоди, а також причинно-наслідковий зв’язок між діями заподіювача і виникли шкодою.
 2. У справах про відшкодування моральної шкоди можуть бути використані всі засоби доказування, передбачені ст. 55 Цивільного процесуального кодексу РФ: пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові та речові докази, висновки експертів.

  Всі докази повинні відповідати вимогам относимости і допустимості.
 3. Факт нанесення фізичних страждань, які спричинили непрацездатність, інвалідність і т.п., суди, як правило, беруть за безперечний доказ заподіяння моральної шкоди. В даному випадку він буде підтверджуватися довідками з лікарні, травпункта, виписками з історії хвороби, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями позивача, актом медичного обстеження, висновком судово-медичного експерта.

  При цьому суд виходять з того, що чим серйозніше шкоду здоров’ю, тим більше сильні фізичні страждання зазнав потерпілий.

  При доведенні моральної шкоди у вигляді фізичних страждань необхідно переконати суд у тому, що заявник зазнав сильну фізичну біль, що підтверджується документально або показаннями свідків.
 4. При вчиненні щодо позивача кримінального злочину в області життя і здоров’я людини, моральна шкода підлягає компенсації в силу закону.
 5. Доказами заподіяння моральної шкоди у зв’язку з наклепом й образами можуть бути показання свідків, аудіо-та відеозапису чи письмовий документ, якщо образа виражено в письмовій формі.
 6. При заподіянні майнової шкоди, наприклад, при крадіжці речі дорогою не за вартістю, а в зв’язку з важливістю для потерпілого, довести заподіяння моральної шкоди та обгрунтувати розмір компенсації, що підлягає відшкодуванню можна, якщо представити суду докази того, що людина зверталася за допомогою до психолога, психіатра, до медичних установ зі скаргами на розлад здоров’я.

  Однак, довідка з лікарні про лікування ще не свідчить про наявність моральної травми. Необхідно довести причинний зв’язок між подією і заподіяною шкодою. У таких випадках слід простежити, що б в меддовідки обов’язково вказувалася причина виникнення розладу здоров’я-факт заподіяння моральної шкоди, тобто саме через пережите події виникли проблеми зі здоров’ям. Необхідно звернути увагу лікарів, наприклад, на втрату сну, постійний стан тривоги і розповісти у чому причина такого занепокоєння.

  Доказами сильних переживань можуть бути погане самопочуття, зниження апетиту, апатія, нервозність, депресія.
 7. У випадках незаконних засудження, притягнення до кримінальної відповідальності, застосування як запобіжного заходу взяття під варту або накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт, доказами заподіяння моральної шкоди вже буду бути виправдувальний вирок суду, постанова про припинення кримінальної справи за реабілітуючими підставами і т . д.
 8. У разі втрати близької людини довести потрібно близькість родинних зв’язків, характер взаємовідносин між заявником та загиблим родичем, спільне вони проживали, вели чи спільне господарство, мали спільні інтереси, друзів, чи часто бачилися і т.п.
 9. Про заподіяння моральної шкоди свідчать також і неможливість продовжувати активне громадське життя, розкриття сімейної, лікарської таємниці, поширення неправдивих відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина і т.д.

Корисні поради

Враховуючи, що психіка кожної людини індивідуальна, одні й ті ж події по-різному сприймаються людьми, доцільно в ході судового розгляду справи враховувати думку експерта-психолога, про залучення якого може клопотати і заявник.