Як довести умисел

Як довести умисел

Умисел — це юридичне поняття, встановлене Кримінальним кодексом РФ, яке має на увазі таке психічне ставлення особи, яка вчинила протиправні дії, при якому воно повністю усвідомлювала небезпеку скоєних ним дій для суспільства, а також свідомо допускало прояв небезпечних для суспільства наслідків своїх дій.

Інструкція

  1. Як показує статистика, більшість злочинів вчиняються навмисно. Однак, за певних обставин наявність умислу може бути неочевидно, відповідно, необхідне підтвердження факту навмисності вчинених дій.
  2. У процесі доведення умисності дій ключову роль виконують цілі і мотиви особи, що здійснює протиправне діяння. Якщо дана протиправне діяння є кінцевою метою, або проміжним етапом у процесі досягнення жодної мети з боку обвинуваченого особи, а також у тих випадках, коли протиправне діяння є засобом досягнення особистих цілей обвинуваченого особи, вважається, що в обвинуваченого були присутні цілі й мотиви для вчинення злочину. Отже, злочин відбувалося навмисне.
  3. Окрім наявності цілей і мотивів, обов’язковим аспектом у доказі умислу є факт усвідомлення обвинуваченим особою тієї небезпеки для суспільства, яку представляє вчинене ним дію.

    Якщо підтвердження наявності цілей та мотивів вчинення протиправних дій є обов’язковим для будь-якої справи, то підтверджувати усвідомлення небезпеки своїх дій обвинуваченим потрібно набагато рідше. Справа в тому, що здатність і вміння адекватно сприймати значення своїх вчинків для суспільства притаманні практично кожній людині, що володіє певним життєвим досвідом і знаннями. Таким чином, підтвердження усвідомлення значущості та небезпеки власних дій обвинуваченим особою потрібно тільки в тих випадках, коли може бути поставлена ​​під сумнів здатність особи до адекватного сприйняття дійсності. Підтвердити факт усвідомлення обвинуваченим суспільно небезпечних наслідків своїх дій покликана відповідна медико-психологічна експертиза, за підсумками якої виноситься рішення про здатність обвинуваченого до адекватного сприйняття реальності й оцінки своїх дій на момент вчинення протиправного діяння.
  4. Отже, для того, щоб обгрунтувати умисність вчиненого діяння, потрібно в обов’язковому порядку сформулювати цілі й мотиви, які обвинувачувана особа переслідувало при скоєнні протиправних дій, а в ряді випадків ще й підтвердити здатність обвинуваченого особи адекватно сприймати навколишню дійсність і давати реалістичну оцінку своїм діям і їх наслідків для суспільства.