Як друкувати реферат

Як друкувати реферат

Реферат, як і будь-яка письмова робота, повинен бути оформлений відповідно до певних вимог. У Росії існують загальноприйняті стандарти, що визначають порядок написання рефератів. Крім того, у кожному навчальному закладі існують свої рекомендації, які слід враховувати при написанні своєї роботи.

Інструкція

 1. Розмір шрифту при написанні реферату вибирається 12-14 пунктів; гарнітура Times New Roman, звичайний, інтервал між рядками: 1,5; розмір полів: лівого — 30 мм, правого — 10 мм, верхнього і нижнього — по 20 мм.
 2. В кінці заголовків точки не ставляться. Заголовки слід виділяти жирним шрифтом. При структуруванні заголовків зазвичай використовується шрифт розміром 16 пунктів для заголовка 1, шрифт розміром 14 пунктів — для заголовка 2, шрифт курсивом розміром 14 пунктів — для заголовка 3. Відстань між заголовками розділу або параграфа і наступним текстом становить три інтервали.
 3. Структура реферату є зазвичай наступне:

  Титульний лист

  Зміст

  Вступ (1-2 сторінки): мета, завдання, актуальність теми

  Основна частина (12-15 сторінок): огляд джерел, аналіз вивченої літератури по темі

  Висновок (1-3 сторінки): висновки

  Додатки (схеми, таблиці та ін.)

  Список використаної літератури (джерел): 4-12 позицій, в тому числі інтернет-джерела
 4. При оформленні титульного аркуша слід вказати: повне найменування навчального закладу, назва теми (без лапок); вид роботи і навчальний предмет (реферат з історії образотворчого мистецтва); прізвища та ініціали студента та керівника (викладача); місто і рік написання роботи. Ном ер сторінки на титульному аркуші не ставиться, але в загальній нумерації сторінок враховується.
 5. Текст реферату, як і будь письмової роботи, друкується тільки на одній стороні аркуша.
 6. Посилання в рефераті не є обов’язковими, але роблять роботу якісніше. Посилання можна робити двома способами — внизу сторінки або у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за списком літератури. Оптимально в рефераті вказати 2 — 8 посилань.