Як формувати баланс

Як формувати баланс

Для керівництва господарської діяльності підприємства необхідно мати інформацію про господарські засоби, якими розпоряджається дана організація. Також про їх склад, розміщення, джерела формування і визначенні призначеного. Для цього необхідно грамотна угруповання цих коштів, виражена в балансі.

Інструкція

  1. Основою формування балансу є двоїста угруповання об’єктів майна організації: за їх цільовим призначенням та господарської ролі у фінансовій діяльності. Сутність формування полягає в способі економічної угрупованню по його складу та розміщення і джерел його формування на перше число місяця (іноді кварталу або навіть року). Отже, у балансі майно підприємства розглядається з двох точок зору. З одного боку по складу і розміщення, і за джерелами утворення — з іншого.
  2. Зовнішній вигляд балансу є «Т-образну» таблицю, де в лівій її частині відображається майно — це актив, а в правій — звідки це майно взялося — пасив. У підсумку сума всіх статей активу повинна дорівнювати сумі всіх статей пасиву. Це одне з правил балансу. Статтею балансу називається показник активу і пасиву, що характеризує окремі види майна, джерел його формування, зобов’язань організації. Більш простими словами, назва майно — це і є стаття (наприклад: статутний капітал, дебіторська заборгованість, розрахунковий рахунок тощо). Підсумки по активу і пасиву називають валютою балансу.
  3. Показники балансу в грошовій оцінці на початок і кінець звітного періоду. Умовно кажучи, в ньому фіксується вся вартість майна, матеріалів, заборгованості, сформований капітал, короткострокові і довгострокові кредити тощо. Звідси і потреба поділу його на дві частини: активну і пасивну.
  4. Баланс фіксує загальний стан засобів на визначену дату. Саме тому за допомогою нього неможливо проконтролювати рух окремих видів цих засобів і їх джерел. Для спостереження за кожним видом господарських процесів у поточному періоді застосовують систему рахунків бухгалтерського обліку.