Як контролювати бізнес


 

Для кожної людини, що має свій бізнес або тільки приступає до його створення, вельми актуальним є питання контролю над своїм підприємством. Традиційно під контролем розуміється фіксація порушень і збоїв у системі управління різними сторонами діяльності компанії. Однак це поняття слід трактувати більш широко, як одного з елементів контуру управління бізнесом.


Інструкція

  1. Визначте цілі системи контролю, яку ви маєте намір створити. Виділіть ті сторони діяльності компанії, які ви збираєтеся контролювати. Дайте відповідь на питання: яка кінцева мета контролю? В ідеальному випадку метою є не тільки виявлення помилок у діяльності, а й коригування того чи іншого бізнес-процесу.
  2. Проведіть аналіз поточної ситуації у вашому бізнесі. Усвідомте і запишіть на папері, які моменти в бізнесі вас не влаштовують і з якої причини. Зручніше скласти детальну схему виробничого процесу, включивши в нього всі операції, з яких складається діяльність компанії (включаючи процеси управління).
  3. Сформулюйте кінцевий результат, якого ви бажаєте досягти. У вас повинен сформуватися ідеальний образ того, як повинні йти справи в компанії. Проведіть інвентаризацію ресурсів, необхідних для досягнення результату. Це повинні бути не тільки фінансові кошти, а й ресурси часу, персоналу, організаційні чинники.
  4. Складіть план дій по досягненню ідеального кінцевого результату. Які безпосередні дії слід зробити щодо підвищення керованості тієї чи іншої структури? Уникайте загальних формулювань. Дії повинні бути максимально конкретними: «провести перевірку системи внутрішнього електронного документообігу з метою виявлення її вразливостей».
  5. Організуйте діяльність з виконання задуманого. По кожному пункту плану намітьте відповідального за виконання та термін здійснення заходу. Передбачте виділення робочого часу і ресурсів, необхідних для реалізації кожного кроку.
  6. Визначте так звані точки контролю. За якими конкретними показниками буде здійснюватися контроль? Що є критерієм діючого та раціонального управління вибраними для контролю факторами?
  7. Продумайте і розробіть систему мотивації співробітників. Цей фактор є одним з найбільш важливих в системі контролю і управління структурами бізнесу.
  8. Регулярно і відповідно до плану проводите моніторинг діяльності компанії. При необхідності вносите корективи по всьому контуру контролю, включаючи планування, організацію, координацію дій та мотивацію.