Як ліквідувати ТОВ самостійно


 

В деяких випадках ліквідація ТОВ є єдиним виходом для того, щоб не нарощувати кредиторську заборгованість і зберегти активи. Загальні правила здійснення цієї процедури для товариства з обмеженою відповідальністю встановлено статтями 61-65 ГК РФ і конкретизуються статтею 57 Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю.Інструкція

  1. Ліквідація ТОВ представляє собою припинення його існування як юридичної особи та суб’єкта цивільного обороту. Головною особливістю цього процесу є відсутність правонаступництва, тобто права та обов’язки не переходять до інших осіб.
  2. Відповідно до закону, ця процедура може здійснюватися добровільно або в примусовому порядку на підставі рішення суду.
  3. Самостійна ліквідація — процес дуже складний, трудомісткий. Для початку на загальних зборах засновників рада директорів або директор вносить пропозицію про ліквідацію товариства та формуванні спеціальної ліквідаційної комісії. З моменту її призначення до неї переходить право управляти діяльністю підприємства. Вона публікує в ЗМІ друковану інформацію про ліквідацію товариства, інформує кредиторів про майбутню процедуру, а також порядок і строки пред’явлення ними вимог. Цей строк не може бути менше двох місяців з моменту появи публікації.
  4. Протягом трьох днів після документального оформлення остаточного наміри провести закриття фірми комісія повинна інформувати податковий орган шляхом заповнення і пред’явлення спеціальних форм.
  5. По закінченню періоду, протягом якого зацікавлені сторони могли звернутися з вимогою виконання їх непогашених зобов’язань, готується так званий проміжний ліквідаційний баланс. Він містить фінансові відомості про підприємство, його майно і зобов’язання.
  6. Наступним етапом процедури ліквідації є погашення боргів перед кредиторами. Для цього існує встановлена ​​законодавством черговість. У першу чергу здійснюють виплати фізичним особам з відшкодування збитку за заподіяну шкоду здоров’ю та життю в результаті основної діяльності підприємства; в другу — відбувається виплата зарплати, допомог, премій та інших виплат працівникам. Потім виконуються зобов’язання перед бюджетом та позабюджетними фондами і погашаються інші борги.
  7. Далі ліквідаційна комісія проводить повний розрахунок по податках та інших обов’язкових платежах, здає декларації та здійснює зняття з обліку в ПФР, ФСС, ФОМС і ЕГРПО, розподіляє активи, що залишилися між засновниками товариства згідно з їх пайовій участі.
  8. Процедура закриття бізнесу закінчується наданням підсумкового ліквідаційного балансу і отриманням свідоцтва про державну ліквідації юридичної особи.

Зверніть увагу

Приймаючи рішення про ліквідацію товариства необхідно знати, що неправильний підхід може привести до серйозних помилок та негативних наслідків. Краще всього проводити цю процедуру за допомогою досвідчених і грамотних фахівців.