Як мислити соціологічно

Як мислити соціологічно

Щоб отримати узагальнену уявлення про основні моменти соціологічного мислення, необхідно черпати матеріал з численних джерел. Але сумнівність внутрішньої єдності соціології як дисципліни, не дозволяє виділити тільки одну певну концепцію. Тим не менш, можна спробувати дати таке визначення: мислити соціологічно — це мислити таким способом, при якому особливим чином проблематизується соціальне життя, і найбільш повно розкриваються нові перспективи людської свободи.

Інструкція

  1. Сконцентруйтеся на виділенні саме проблем, а не рішень. Проблематизація частіше за все повинна мати форму опозиційної пари, наприклад: хаос і порядок, свобода і залежність, влада і вибір, я та інші, разом і порізно, і т.д. Дайте визначення кожному компоненту пари протилежностей. Потрібно не просто «вказати пальцем», скажімо, на гребінець, якщо питається, «що таке гребінець», а виділити особливості, можливості застосування, спостереження, і т.п. Тут важливо критично осмислити ті вірування, які раніше були поза критикою (позбутися шаблонів).
  2. Задавайтеся питаннями, що дозволяють направити критичне мислення на «життєво-політичний» вибір. Приватні питання повинні перекладатися на мову суспільних завдань, заповнюючи суспільний простір, де обговорюються і узгоджуються громадські вирішення приватних проблем. Осмислені дії повинні приводити до задоволеності їх результатами, долаючи безсилля перед існуючим порядком речей.
  3. Визначте реалії «особистості de jure» і перспективи становлення «особистості de facto», засвоюючи цивільні навички. Бути «особистістю de jure» означає особисту відповідальність за власне життя і неможливість звинувачувати кого-небудь або що-небудь за поразки і невдачі. Стати «особистістю de facto» означає — опинитися в стані контролювати свою долю і робити вибір, який дійсно до душі (саме вільний вибір, не продиктований необхідністю пристосовуватися).
  4. Спробуйте розглянути як приклад соціологічного мислення проблеми європейсько-американської ліберальної моделі глобалізації та антиглобалізму, не розглядаючи альтернативні шляхи розвитку, запропоновані, наприклад, рухом неолібералізму, або концепцію «Світової революції» Маркса і Енгельса. Соціологічне мислення дає можливість, заглядаючи за горизонти власного досвіду, побачити знайомі сторони життя в новому світлі, щоб, переосмислюючи своє життя, робити її усвідомленою.

Корисні поради

Щоб виділити різні способи проблематизації соціальності, ознайомтесь з працями Г. Зіммеля, М. Вербера, З. Фрейда і з роботами сучасних теоретиків, наприклад, З. Баумана та інших.