Як множити і ділити дроби

Як множити і ділити дроби

Дріб в математичних науках є число, яке складається з єдиної або декількох частин одиниці, які, в свою чергу, називаються частками. Кількість часток, на які була розділена одиниця, являє собою знаменник дробу; кількість взятих часткою являє собою чисельник дробу.

Вам знадобиться

- Знання таблиці множення чи калькулятор;
- Папір;
- Ручка.

Інструкція

  1. Щоб перемножити дріб і натуральне число, помножте чисельник дробу множимо вами на це число, а знаменник дробу залиште без змін. Чисельником дробу називається ділене, або та її частина, яка знаходиться над горизонтальною або косою рисою, яка означає знак ділення при записі дробу. Знаменником дробу називається дільник, або та її частина, яка знаходиться під горизонтальної або косою рискою.
  2. Щоб перемножити змішану дріб і натуральне число, помножте цілу частину цього дробу, а також її чисельник, на це число, а знаменник множимо дробу залиште незмінним. Дріб є змішаною, якщо вона записана у вигляді правильної дробу і цілого числа, і при цьому вона розуміється як сума дробу і цілого числа.
  3. Щоб помножити дріб одну на іншу, спочатку помножте чисельник першого дробу на числівник другого дробу, потім помножте знаменник першого дробу на знаменник другого дробу. Перше знайдене твір запишіть як чисельник дробу, що представляє собою шуканий результат твори, а друге знайдене твір запишіть як знаменник тієї ж дробу.
  4. Щоб справити перемножування змішаних дробів, запишіть кожну змішану дріб у вигляді неправильного дробу, а потім застосуйте правило перемножування дробів. Правильною є та дріб, в якій чисельник по модулю менше знаменника по модулю. Якщо дріб не підходить під це визначення, то вона є неправильною. Для того щоб перейти від змішаної дроби до неправильної, помножте цілу частину цього дробу на знаменник, а потім додайте до отримали твори чисельник. Кінцеву суму запишіть як чисельник отриманої неправильного дробу, а знаменник залиште незмінним.
  5. Щоб зробити розподіл однієї дробу на іншу, помножте першого дробу на дріб, зворотну другий. Для отримання зворотного дробу поміняйте місцями чисельник і знаменник.

Зверніть увагу

Пам’ятайте, що ділити на нуль не можна, так як виникає математична невизначеність.

Корисні поради

Скорочуйте дробу до найменшого значення — це спростить обчислення.