Як мотивувати робітників


 

У будь-якій організації, що використовує робочу силу, важливо приділяти належну увагу мотивації. Вона спрямована на задоволення очікувань і вимог працівників і ділиться на три групи: економічне винагороду, соціальні взаємини в колективі і внутрішнє задоволення працею.


Інструкція

  1. Для задоволення економічної складової мотивації, куди входять заробітна плата, система заохочень, дотримання прав працівників і т. д., використовуйте принцип відрядної оплати. Однак потрібно врахувати, що з цього принципу витягується не весь мотиваційний потенціал. Робітники на підприємстві можуть самі обмежувати продуктивність своєї праці, дотримуючись групові норми. Для цього вводите додаткові можливості для реалізації трудового потенціалу — надайте робочим заробити на суміжному ділянці або суміщення іншій посаді. А також обов’язково застосовуйте штрафні санкції за невиконання тієї чи іншої роботи.
  2. В разі суміщення можна підвищити рівень другої складової мотивації — внутрішнього задоволення працею. Сюди відноситься інтерес до роботи, можливість подальшого зростання, почуття залученості в загальний процес і різноманітність. Уникайте випадків, коли одні й ті ж робітники виконують рутинну роботу. Потрібно їх періодично міняти місцями, пояснюючи це виробничою необхідністю, а також перекладати з однієї ділянки на іншій, даючи тим самим можливість для придбання нових навичок і подальшого професійного зростання.
  3. Соціальні взаємини об’єднують поняття навколишнє оточення і взаємна підтримка в колективі, членство в тій чи іншій групі, а також певний статус робочого. Крім ротацій з одного робочого місця на інше, використовуйте розширення кола їх обов’язків. Даючи більше повноважень для планування і виконання свого фронту роботи, ви будете сприяти підвищенню статусу співробітників, їх прагненню до досягнення певних результатів і задовольните потребу людини в самореалізації.
  4. Врахуйте, що чоловіки і жінки мають відмінності в мотивації, це залежить від соціальних і психофізіологічних причин. Для чоловіків більш значимими факторами в роботі є можливість творчої реалізації, різноманітність та важливість їх праці для суспільства (тобто визнання). Для жінок основним рушійним фактором є відносини в колективі і умови праці, тобто рівень заробітку, тривалість робочого дня і т.д.