Як можна назвати джерело


 

Написання курсових робіт в кожному семестрі, а в кінці шляху — дипломного проекту означає серйозну дослідницьку діяльність. Але часом студентів вводить в ступор не сам проект, а опис джерел та використаної літератури. У різних випадках вони оформляються по-різному.Інструкція

 1. Книга під редакцією одного або декількох авторів

  Монографії використовуються досить часто, без них не проходить і одне дослідження, адже студент повинен спиратися на вже розроблені методики і зроблені висновки. Таке джерело оформляється наступним чином: Автор. Назва книги. — Місто.: Видання, рік. — Кількість сторінок.


 2. Навчальний посібник

  Автор. Назва. «Навчальний посібник». — Місто.: Видання, рік. — Кількість сторінок.


 3. Стаття з періодичного друкованого видання

  Звідки б не була взята стаття (журнал, газета), вона буде описана так: Автор. Назва статті / / Назва видання. — Рік. — Номер випуску. — Сторінки, на яких надрукована стаття.


 4. Збірник статей

  Така допомога застосовується у випадку, наприклад, огляду думок різних дослідників з того чи іншого питання. Оформлення наступне: Назва семінару чи конференції. Дати. Місто видання., Рік випуску. Кількість сторінок.


 5. Дисертації

  Застосування дисертацій при написанні дослідницької роботи в багатьох вузах навіть вітається, адже вони мають практичної цінністю і можуть розкрити точку зору молодих дослідників. Автор. Назва: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата (гуманітарних) наук / Назва університету. Місто., Рік.


 6. Електронний джерело

  Їх все частіше зараховують до списку літератури, адже в інтернеті можна знайти чимало дисертацій, книг, статей та інших посібників, які допомагають розкрити тему дослідження курсової чи дипломної роботи. Електронні джерела описуються так: Автор. Назва / / повна адреса сторінки (дата відвідування). Адреса повинна бути скопійований зі сторінки, де розташовується стаття, а не з головної сторінки ресурсу.


 7. Архівні та інші документи

  Оформлення документи має відбуватися з описом всіх його атрибутів: виду і приналежності документа, назви, дати прийняття, номера, джерела. Вкажіть рід документа, це може бути закон, розпорядження, указ і так далі. Назва пишеться в лапках. Після точки ставиться дата прийняття документа і його порядковий номер (дата закону ставиться відповідно до дати підписання Президентом, а не ухваленням Держдумою). Архівні документи описуються за назвою, вихідними даними, прізвищами виступали. Сюди ж вписуються ті дані, які вказуються для книг та періодики.Зверніть увагу

Оформлення списку джерел проходить відповідно до ГОСТу, але кожен вищий навчальний заклад підлаштовує його під себе. Тому поцікавтеся в деканаті, чи є нормативний документ з оформлення дипломних та курсових робіт.

Корисні поради

При описі списку джерел ви можете розділити його на пункти, які будуть позначені видами літератури (монографії, електронні джерела, нормативні документи, статті з періодичних видань і так далі).