Як можна представити дані


 

Практично всі дані, що характеризують роботу організації, можна виразити в цифрах незалежно від того, стосуються вони кількісних показників, наприклад, виручки або вартості одиниці продукції, або якісних, зокрема, рівня сервісу або надійності вироблених товарів.


Інструкція

  1. Порівняйте дані в таблицях, це особливо зручно, коли ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про різні показники протягом двох і більше періодів. У першому стовпчику перерахуйте найменування аналізованих даних, у другому і третьому — відповідні їм цифри певного тимчасового відрізка. Четвертий стовпець ви можете використовувати для наочної демонстрації динаміки показника, використовуйте знаки «+» і «-».
  2. Побудуйте кругові діаграми, якщо вам необхідно підкреслити зміна якогось відсотка, наприклад, частки в статутному капіталі або внеску того чи іншого відділу у виручці. Для цього досліджувані дані висловіть у відсотках від загального значення показника (він, зрозуміло, становить 100%). Excel дозволяє вибрати з декількох видів кругових діаграм, наприклад, плоскі, об’ємні або з розведеними секторами.
  3. Використовуйте графіки, вони дозволяють досягти більшої наочності і особливо підходять, якщо є необхідність виявити динаміку протягом кількох періодів. На одному графіку ви можете розмістити кілька кривих (ламаних) ліній, наприклад, виручки і витрат, зборів і виплат. Це дозволить побачити області плюса і мінуса. Крім того, Excel сам виводить лінію тренда і формулює її рівняння, тому, не вникаючи в економетричний аналіз, ви можете зробити приблизний аналіз подальшого розвитку ситуації.
  4. Порівняйте два показники за допомогою гістограм, вони дозволяють уявити співвідношення даних між собою впродовж певного періоду. Необхідно, щоб всі цифри були виражені в одній одиниці виміру, наприклад, в рублях або годинах. Гістограма, як і графіки декількох показників, дозволяє наочно представити області позитивної і негативної динаміки.
  5. Малюйте схеми. Вони дозволяють систематизувати великий обсяг інформації і спрощують сприйняття. У вигляді схем можна зобразити структуру підприємства або його підрозділів, взаємодія з партнерами або кредитними організаціями, зв’язки з постачальниками і кінцевими покупцями.
  6. Зобразіть так зване дерево цілей, його можна застосовувати не тільки для визначення стратегії розвитку всієї організації, а й в рамках одного відділу або для вдосконалення конкретного бізнес-процесу. Суть цього методу полягає в наступному: для того щоб зробити щось велике, необхідно запустити кілька маленьких процесів, неполадки на одній ділянці не дозволять досягти бажаного.