Як набрати римські цифри на клавіатурі

Як набрати римські цифри на клавіатурі

У стародавніх мовах (латинською, грецькою, слов’янською) для запису чисел використовувалися не спеціально створені символи, а літери алфавіту. Від скорочень і слів вони, як правило, не відрізнялися, але іноді до них додавалися спеціальні прикраси. Римські цифри таких прикрас не мають.

Інструкція

  1. Для позначення одиниці в системі римських цифр використовується заголовна буква «I» (читається «І», аналог в англійському — «Ай»). Числа 2 і 3 позначаються відповідною кількістю букв «I»: II, III. Числа пишуться без лапок.
  2. Число 5 позначається латинською буквою «V». Число 4 позначається як сполучення букв: IV. Інакше можна прочитати це число так: на один менше п’яти. Числа від шести до восьми зображуються у вигляді літери «V» і відповідної кількості «I» справа (від однієї до трьох).
  3. Десятка позначається буквою «X». Дев’ятка вийде, якщо приписати зліва букву «I». Від одинадцяти до дев’ятнадцяти числа пишуться за таким же принципом, як у першому десятку, але зліва приписується буква «X».
  4. Число 50 позначається цифрою «L». Приписавши «X» зліва чи справа, ви отримаєте 40 або 60 відповідно. Додаткові «ікси» справа дають числа 70 і 80.
  5. Сотні до трьохсот позначаються буквою «C», п’ятсот — «D». Приписуючи букву, що позначає число меншого розряду, ліворуч або праворуч, ви отримаєте число на один, десять, сто менше або більше відповідно.
  6. Тисяча позначається буквою «M». Дворазове або триразове повторення букв позначає відповідну кількість тисяч. Наприклад, 2011 рік буде позначатися так: MMXI.
  7. Повний перелік цифр і відповідних їм буквених комбінацій представлений на ілюстрації. Використовуйте відповідні букви латинського алфавіту для позначення чисел.