Як надати навчальну відпустку

Як надати навчальну відпустку

Співробітникам, що поєднують роботу з навчання, Трудовий Кодекс Російської Федерації гарантує звільнення від роботи на час, необхідний для складання іспитів, підготовки та захисту дипломних робіт. Навчальну відпустку, обчислюється у календарних днях, може бути оплачуваною, чи ні.

Інструкція

  1. Візьміть у співробітника, який планує піти у відпустку, заяву про надання йому оплачуваної або неоплачуваної навчальної відпустки. До заяви обов’язково додайте довідку-виклик з навчального закладу, в якій повинні бути чітко вказані причина і тривалість наданого відпустки. Довідку-виклик, що складається з двох частин, зберігайте в організації протягом п’яти років.
  2. Підготуйте проект наказу про надання співробітнику навчального оплачуваної або неоплачуваної відпустки, в якому вкажіть причину і терміни надання навчальної відпустки. Після підписання наказу керівником організації, ознайомте працівника із змістом наказу під розпис. Дайте наказом про надання навчальної відпустки номер і дату складання, зафіксуйте його в книзі наказів.
  3. Оформіть записку-розрахунок згідно з однією з уніфікованих форм. Разом з копією наказу про учбовий відпустці передайте записку-розрахунок в бухгалтерію організації для занесення інформації в особовому рахунку співробітника, а також для розрахунку та нарахування відпускних, якщо відпустка є оплачуваним. Згідно з Трудовим Кодексом Російської Федерації оплата навчальної відпустки повинна бути зроблена не пізніше, ніж за три робочих дні до його початку.
  4. Внесіть інформацію про надання навчальної відпустки у табель обліку робочого часу: у разі оплачуваної відпустки у відповідну графу внесіть запис «У», у разі неоплачуваної відпустки — позначку «УД».
  5. Заповніть графи в розділі «Відпустки» в Особистій картці співробітника Т-2, записавши туди дату початку та дату закінчення навчальної відпустки.
  6. Після закінчення навчальної відпустки візьміть у працівника другу частину довідки-виклику, яка називається довідка-підтвердження. Передайте її в бухгалтерію організації для надання звітності, а копію зберігайте в особовій справі працівника. Якщо довідка-підтвердження не було надано, то працівник позбавляється права на наступний додатковий навчальний відпустку.

Корисні поради

Увімкніть час навчальної відпустки співробітника до стажу роботи, який дає право на надання щорічної основної оплачуваної відпустки.