Як надрукувати реферат

Як надрукувати реферат

Реферат-і одна з найпростіших форм письмової роботи, в якій не потрібно глибокого аналізу та винаходи чогось нового. По суті реферат — це огляд наявних даних по досить вузькій темі і особисті висновки автора.

Інструкція

  1. Приступаючи до реферату, насамперед вивчіть достатня кількість літератури по темі. Джерела можуть бути використані і з інтернету, але це повинні бути перевірені сайти (енциклопедії, словники, офіційні сайти ВНЗ). Інформацію, отриману в Вікіпедії, обов’язково перевіряйте додатково.
  2. Напишіть вступ, де вкажіть цілі та завдання вашої роботи, а також актуальність вибраної вами теми. В основній частині (зазвичай близько 15-20 сторінок) проаналізуйте прочитані джерела, висвітліть тему з різних сторін, показуйте різні точки зору на проблему. По можливості використовуйте посилання. У висновку напишіть висновки, які були вами зроблені в процесі вивчення теми.
  3. Для основного тексту використовуйте в Microsoft Word розмір шрифту 14 (зверніть увагу, іноді деякі вузи і школи вимагають розмір 12 або інший, однак 14 є загальноприйнятим стандартним розміром). Гарнітуру шрифту виберіть стандартну — Times New Roman для всього тексту включаючи заголовки.
  4. Для виділення заголовків застосовуйте функцію жирного шрифту, при цьому перший заголовок (тобто заголовок великої теми) друкуйте шрифтом розміром 16, другий за величиною підзаголовок всередині теми — розмір 14, наступний підзаголовок — теж розмір 14, але виділіть його курсивом.
  5. Не ставте крапки в кінці заголовків. Після кожного заголовка залишайте три інтервали до тексту.
  6. Будь-який текст друкуйте тільки з одного боку аркуша, при цьому дотримуйтесь загальноприйнятим правилам про розміри полів. Встановіть верхнє та нижнє поле по 20 мм, ліве — 30 мм, праве — 10 мм. Ліве поле залишають найбільшим, щоб було достатньо місця для скріплення сторінок або підшивки в швидкозшивач.
  7. На титульному аркуші вкажіть назву навчального закладу, назва теми і вид роботи (реферат), навчальний предмет, в рамках якого ви пишете цю роботу, прізвище та ініціали автора роботи і викладача, який буде її перевіряти, а також місце (місто, населений пункт) і рік написання реферату.