Як намалювати графік

Як намалювати графік

Графік функції являє собою безліч певних точок на координатній площині. У простому окремому випадку графіка функції y = f (x) розглядаються дві координати. Одна з них по осі абсцис (ДГ) представляє допустимі значення змінної x, а друга по осі ординат (OY) — значення функції y, відповідні даної змінної. Побудова графіка функції проводиться на заданому відрізку. На ньому з певним інтервалом задаються значення змінної х і обчислюються результати функції у. Отримані значення визначають координати точки на площині OХY. У результаті виходить шукане безліч точок — графік.

Інструкція

  1. Запишіть вираз функції y = f (x) і інтервал, на якому потрібно побудувати графік. Побудуйте координатну площину OХY, де ОХ — горизонтальна вісь абсцис, а OY — вертикальна вісь ординат.
  2. На потрібному відрізку побудови виділіть рівні проміжки по осі абсцис. Візьміть перше значення змінної х на заданому відрізку. Підставте його в вираз функції і вирахувати значення у. Ви отримали координати х і у першої точки графіка.
  3. Визначте отримані координати на площині OХY. Для цього проведіть перпендикуляр щодо ОХ через вибране значення х. Також і щодо ОY побудуйте перпендикуляр через обчислене значення у. На перетині перпендикулярів даних поставте крапку. Це буде перша точка графіка з обчисленими координатами.
  4. Візьміть таке значення х на заданому відрізку для побудови графіка. Вирахуйте функцію у (х) і побудуйте чергову точку графіка. Аналогічним чином побудуйте всі інші точки графіка.
  5. З’єднайте всі знайдені точки безперервної лінією. Отримана крива і буде графіком заданої функції.