Як написати акт на списання

Як написати акт на списання

Акт про списання ТМЦ призначений для документального оформлення псування або втрати їх якості. Також акт на списання оформляється, якщо ТМЦ морально застаріли або закінчився термін їх амортизації. Даний документ підтверджує, що конкретні ТМЦ не підлягають подальшій їх реалізації.

Інструкція

  1. Для більшості товарів існує єдина затверджена форма акта на списання — ТОРГ-16. Заповніть всі необхідні поля бланка. Поставте дату і місце складання акта.
  2. Вкажіть кількість членів комісії по списанню, яка повинна підтвердити непридатність ТМЦ для подальшого використання. Обов’язково вкажіть їх П.І.Б., займані посади.
  3. У тексті акта вкажіть причину, по якій списуються товари, їх найменування, інвентарні номери (або номер матеріалу), одиниці їх виміру, кількість, ціну за одиницю, загальну суму до списання і мета витрат. Підпишіть акт у всіх членів комісії, підпишіться самі, поставте печатку організації та отримайте підпис керівника.
  4. Перш, ніж складати акт, переконаєтеся, що перераховані ТМЦ видані зі складу згідно з вимогою. В акті також повинен стояти підпис матеріально-відповідальної особи чи матеріального бухгалтера. Складіть документ у трьох примірниках. Один примірник залиште в бухгалтерії, інший віддайте до підрозділу, з якого проводилося списання, третій надайте матеріально-відповідальній особі.
  5. Якщо списання ТМЦ проводиться внаслідок їх морального старіння або закінчення строку їх амортизації, то залиште акт на списання в довільній формі, не використовуючи форму ТОРГ-16. В акті обов’язково вкажіть його порядковий номер, дату його складання.
  6. Вкажіть повне найменування організації, П.І.Б. його керівника і займану ним посаду, назву відділу, з якого списуються ТМЦ. Впишіть код ОКПО.
  7. У тексті вкажіть причину списання, найменування ТМЦ, що підлягають списанню, їх серійні номери, одиниці виміру, балансову вартість. Вкажіть ціну за одиницю товару і сукупну вартість всіх списаних ТМЦ. Наприкінці напишіть загальну суму до списання.
  8. Поставте свій підпис, дату і зберіть підписи у всіх членів комісії. Закріпіть акт гербовою печаткою компанії та підписом його керівника.