Як написати акт списання товару


 

При здійсненні фінансово-господарської детальності часом трапляються такі ситуації, коли товар піддається списанню через псування або виявлення браку. У цьому випадку бухгалтер повинен скласти акт, який має уніфіковану форму № ТОРГ-16.


Інструкція

  1. Перш ніж складати акт списання, проведіть інвентаризацію товарів. Для цього видайте наказ, призначте членів комісії і затвердите дату її проведення. Результати проведення перевірки оформите в інвентаризаційного опису, яка має уніфіковану форму № інв-3.
  2. Складіть акт в потрійному екземплярі, один з яких залишиться у бухгалтера, другий — передасться в структурний підрозділ, а третій піде матеріально-відповідальній особі. Ви побачите, що документ складається з двох сторінок.
  3. Заповніть шапку форми № ТОРГ-16, тобто вкажіть повне найменування вашої компанії, структурний підрозділ. Внесіть підстава для складання акта, наприклад, наказ. У невеликій таблиці, розташованої праворуч, вкажіть відповідні коди.
  4. Трохи нижче вкажіть порядковий номер документа і дату його складання. Перейдіть до заповнення табличної частини. Тут вам потрібно вказати інформацію про списує товар.
  5. У першій графі вкажіть дату надходження товару на склад, в наступній — дату списання. Напишіть номер і дату товарною накладною, в якій зафіксовано надходження цієї продукції. У п’ятій графі перерахуйте причини, що призвели списання товару; в такій поставте код.
  6. В наступну таблицю внесіть більш детальну інформацію про продукцію. Вкажіть найменування; проставте одиниці виміру (наприклад, штука); напишіть код одиниці виміру, зазначений у класифікаторі. У наступних графах вкажіть кількість штук, масу, ціну за одну одиницю та загальну вартість списаного товару.
  7. Після табличній частині підведіть підсумок. Підпишіть акт про списання у голови, членів комісії, матеріально-відповідальної особи. Далі зафіксуйте рішення керівника, наприклад: «Стягнути втрату від зіпсованого товару з матеріально-відповідальної особи.» Поставте синій відбиток печатки організації.