Як написати аналітичний звіт

Як написати аналітичний звіт

Аналітичний звіт представляє собою глибоке дослідження певної проблеми. У звіту є своя структура, якої необхідно дотримуватися. Ось кілька порад, які допоможуть вам побудувати звіт за всіма правилами.

Інструкція

 1. При написанні аналітичного звіту пам’ятаєте, що він, насамперед, повинен мати чітку структуру, яку слід дотримуватися:

  • титульний лист;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновок;

  • список літератури;

  • програми.
 2. Титульний лист — це головна сторінка вашої роботи. Вкажіть інформацію про виконавця (ях) звіту. У змісті вкажіть інформацію про структуру звіту з нумерацією відповідних сторінок. У вступі поясніть відразу декілька пунктів: актуальність даної роботи, аналіз джерел отримання інформації по темі, методи, за якими був складений звіт. Також розкажіть про цілі і завданнях, поставлених у рамках виконання звіту.
 3. Оформляйте основну частину, розбивши її на кілька розділів (кожен повинен включати в себе підрозділи). У кожному пункті максимально чітко, логічно, послідовно викладайте матеріал по темі, використовуючи різні джерела. При цьому не забувайте вказувати необхідні посилання.
 4. На закінчення включайте коротку інформацію про проведені дослідження, а також власні висновки. У списку літератури джерела, використані для складання звіту, пишіть в алфавітному порядку. Включіть до програми об’ємну інформацію, яка розглядалася при складанні звіту. Аналітичний звіт, з суті своєї назви, зобов’язаний представляти собою розгорнутий аналіз то чи іншої теми. Для цього проводите порівняння, вибудовуйте паралелі, робіть з цього висновки.