Як написати аналітичну роботу

Як написати аналітичну роботу

Аналітична робота часто використовується педагогами для перевірки знань старшокласників і студентів. Це форма письмовій звітності дозволяє оцінити рівень засвоєння учнем тієї чи іншої теми, а також його вміння логічно мислити і грамотно викладати свої думки. В процесі підготовки роботи автор повинен не тільки всебічне вивчити проблему, знайти причини виникнення негативних явищ, а й запропонувати можливі шляхи їх подолання. Щоб аналітична робота отримала високу оцінку, писати її треба поетапно, дотримуючись визначеної структури.

Інструкція

  1. Підберіть літературу по темі вашої аналітичної роботи. Вибрати найбільш авторитетні джерела. Це можуть бути наукові та науково-популярні книги, монографії та статті провідних фахівців, інтернет-ресурси. Вивчаючи кожен документ, робіть для себе записи та позначки, які пізніше ви зможете використовувати як цитат. Відразу ж робіть опису переглянутих джерел для списку літератури.
  2. Складіть план аналітичної роботи. Він повинен включати в себе декілька обов’язкових пунктів: вступ, основна частина, висновок, додатки, список використаної літератури.
  3. Опишіть у введенні суть проблеми, обгрунтуйте її актуальність, перерахуйте існуючі наукові теорії по темі. Тут же ви повинні сформулювати мету власного дослідження, позначити коло питань, розглянутих в аналітичній роботі, а також описати ті методи, якими ви користувалися при її написанні.
  4. Підготуйте основну частину аналітичної роботи. У ній виділіть 2-3 розділу, по 2-3 в кожному підрозділу. Розділ повинен розкривати один з аспектів проблеми. Усередині нього в логічній послідовності викласти існуючу ситуацію, наукові теорії та думки експертів, власні міркування і припущення. Підтверджуйте свої висновки цитатами фахівців. У кінці тексту зробіть узагальнення, в якому коротко сформулюйте найбільш важливі думки і версії. Наприклад, в розділі про причини інфляції узагальнення повинно містити їх чітке перерахування.
  5. Перерахуйте головні висновки, які ви зробили в процесі вивчення теми. Це буде заключна частина аналітичної роботи. До висновку існує ряд принципових вимог. По-перше, воно повинне бути логічно пов’язане з основною частиною роботи, але не повторювати дослівно узагальнення, зроблені раніше. По-друге, у висновку необхідно представити прогноз розвитку ситуації або запропонувати шляхи подолання негативних тенденцій. По-третє, текст висновку повинен бути коротким і гранично інформативним.
  6. Доповніть аналітичну роботу додатками. Це можуть бути графіки, таблиці, розрахунки, ілюстрації, креслення, приклади текстів і т.д. Вся інформація, зібрана в цій частині, покликана доповнити дослідження і підкріпити вашу точку зору. У тексті основної частини необхідно зробити посилання на кожен додаток. Тут же помістіть список використаної літератури.