Як написати анотацію до реферату

Як написати анотацію до реферату

В анотації до реферату розкриваються актуальність і новизна проведеної роботи, позначаються її тематика та основні тези. Цей обсяг інформації потрібно викласти максимально коротко, в межах однієї сторінки.

Інструкція

  1. На першому рядку листа наберіть слово «Загальні відомості» — виставлять 16 кегль шрифту Times New Roman і виділіть слово напівжирним шрифтом.
  2. Зробіть подвійний відступ, залишивши порожню рядок. У першому реченні анотації використовуйте загальноприйнятий шаблон. Напишіть, що реферат під таким-то назвою (назва наводиться повністю, в лапках) такого-то автора (ваші ім’я, по батькові та прізвище в родовому відмінку) присвячений певній галузі науки. Далі конкретизуйте, який був предмет вашого дослідження. Вкажіть, на підставі яких джерел ви проводили роботу. Достатньо буде вказати тип вивченої літератури, не згадуючи назви та авторів книжок. Сформулюйте основні завдання, які ви виконали в результаті вивчення цієї літератури.
  3. У наступному абзаці детальніше зупиніться на емпіричному і теоретичному матеріалі, вивченому в ході підготовки реферату. Зупиніться на основних розглянутих концепціях, назвіть їх позитивні і негативні сторони. Коротко викладіть висновки, до яких ви прийшли в результаті проведеної роботи.
  4. Сформулюйте практичну значимість реферату. Напишіть, в яких сферах і цілях можна буде використовувати отримані відомості.
  5. Основний текст анотації набирайте шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, з полуторним інтервалом. Вирівнювання тексту — по ширині.
  6. Лист з анотацією вставте в папку рефератом між змістом і першою сторінкою першого розділу роботи.

Корисні поради

Незважаючи на те, що анотація до реферату складається за шаблоном, ви повинні зуміти позначити характерні ознаки роботи, які виділяють її і роблять цікавою для певного кола читачів.