Як написати дипломний проект

Як написати дипломний проект

Дипломний проект є завершальним етапом здобуття вищої (або середньо-спеціальної) освіти. Якість його виконання багато в чому визначає подальшу долю випускника, так як оцінка за дипломний проект є однією з основних оцінок, виставлених у додатку до диплома про освіту. Написання дипломного проекту передбачає кілька стадій.

Інструкція

  1. Насамперед слід вибрати тему майбутнього дипломного проекту. Успіх роботи багато в чому залежить саме від грамотного вибору. При виборі теми слід брати до уваги кількість матеріалу по ній, а також власні переваги. Найкраще мати хоча б базовими знаннями з певної тематики, щоб в процесі поглиблення в неї було легше орієнтуватися у всіх тонкощах і особливостях.
  2. Обрана тема узгоджується з науковим керівником і складається план дипломного проекту. У плані дипломного проекту повинні бути відображені його основні глави та розділи. Складаючи план разом з дипломним керівником, рекомендується проявляти зацікавленість і показати прагнення створити по-справжньому якісний наукову працю. Як правило, план дипломного проекту затверджується на кафедрі навчального закладу.
  3. Одним з найважливіших етапів написання дипломного проекту є складання введення. Вступ — особа роботи. Саме на ньому, як правило, загострюється підвищену увагу екзаменаційної комісії під час захисту диплома. Тому від грамотного, красивого і лаконічного введення залежить левова частка успіху.
  4. Слідом за введенням в дипломному проекті повинна обов’язково бути присутнім теоретична частина. У ній має міститися огляд підходів, які застосовувалися до вивчення обраної проблеми раніше. Висновок теоретичної частини дипломного проекту неодмінно має містити бачення проблеми автором, а також приблизну методику майбутнього дослідження.
  5. Основна частина дипломного проекту — практична частина. Саме вона містить самостійні дослідження автора. У ній необхідно описати всі деталі проведеного дослідження, а також розрахунки, графіки та діаграми, відповідні спрямованості роботи. Отримані результати рекомендується порівнювати з результатами, отриманими в подібних дослідженнях, проведених раніше.
  6. Підсумок виконану роботу підводиться в ув’язненні. У ньому повинні бути зазначені результати вирішення завдань, поставлених перед початком дослідження, а також зроблені висновки в цілому по роботі. Останній абзац ув’язнення, як правило, несе загальний характер. Дотримання даної схеми є запорукою написання по-справжньому якісного дипломного проекту.

Корисні поради

Наприкінці дипломного проекту складіть список літературних джерел, використаних під час написання роботи.

Таблиці, графіки, діаграми і громіздкі розрахунки краще виносити в додатки, які не входять в її загальний обсяг.