Як написати директору заяву на відпустку

Як написати директору заяву на відпустку

Директору, як і будь-якому пересічному співробітнику підприємства, покладається щорічну основну оплачувану відпустку. Для його оформлення потрібно написати заяву, оформити наказ. Але надання відпустки керівнику організації має відмінні риси, так як на ньому лежить відповідальність за всю компанію.

Вам знадобиться

документи підприємства, документи директора, печатка організації, ручка, бланки відповідних документів, трудове законодавство.

Інструкція

  1. Якщо засновників підприємства декілька, то директор пише заяву про надання йому відпустки на ім’я голови установчих зборів. У шапці зазначає прізвище, ім’я, по батькові голови ради засновників відповідно до документа, що посвідчує особу, в давальному відмінку, а також повне найменування організації з відповідності з установчими документами. Керівник вписує займану ним посаду відповідно до штатного розкладу фірми, своє прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку.
  2. У змісті заяви напишіть прохання про розгляд на установчих зборах надання вам щорічної основної оплачуваної відпустки, вкажіть кількість календарних днів, на яку ви бажаєте піти на відпочинок, а також передбачувану дату початку і закінчення відпустки. Поставте свій підпис на заяві, вкажіть дату його написання.
  3. На зборах рада засновників виносить своє рішення у вигляді протоколу, у змістовній частині якого розглядає питання про надання відпустки директору, а також призначення на час його відсутності певного працівника, який має досвід на керівній місці.
  4. Протокол підписують голова ради засновників і секретар установчих зборів, вказавши свої прізвища, ініціали. Ознайомити з даним документом необхідно директора та особи, який буде тимчасово виконувати його обов’язки, під підпис.
  5. Директор видає наказ про надання йому відпустки за уніфікованою формою Т-6, в якому вписує дату початку і закінчення відпустки, кількість календарних днів бажаного відпочинку. Документу присвоюється номер і дата, підписує його керівник компанії як перша особа фірми і як працівник, завіряє печаткою організації.
  6. Керівник фірми повинен видати наказ про покладання обов’язків директора на того співробітника, якого призначили на раді засновників. Даному працівнику також потрібно оформити доплату за дане суміщення і прописати це в розпорядчої частини документа. Перша особа підприємства підписує наказ, запевняє його печаткою організації, знайомить фахівця з ним під розпис.
  7. Якщо директор — єдиний засновник, він сам приймає рішення про надання собі відпустки, коли це прописано в статуті підприємства, і видає наказ, підписує його, завіряє печаткою організації.