Як написати дисертацію

Як написати дисертацію

Написання дисертаційної роботи є активний і самостійний творчий процес, який забирає багато сил і енергії. Підготовка дисертації вимагає старанності, уваги, уміння грамотно і зв’язно викладати свої думки. Щоб правильно написати цю наукову роботу, необхідно, крім усього іншого, дотримати вимоги до її складу і оформлення.

Інструкція

  1. Почніть роботу над дисертацією зі складання її плану. Від того, наскільки чіткою буде структура роботи, залежить ясність викладу закладаються в неї думок. Приділіть увагу також підготовчої роботи, що включає в себе підбір літературних джерел, вивчення досвіду попередників, які розробляли подібну тематику, а також проведення експериментальної частини досліджень, якщо такі передбачені цілями дисертації.
  2. Складіть введення. У ньому обгрунтуйте вибір теми дисертації, продемонструйте її актуальність, наукову новизну. Приділіть увагу також розгляду теоретичної та практичної значущості поданої роботи.
  3. У першому розділі помістіть огляд літературних джерел за темою дисертації. Опишіть сучасний стан даного наукового напрямку, вказавши на особливості, які роблять роботу значущою. Вкажіть, які цілі і завдання вашого дослідження. Коротко, в тезисної формі перерахуйте основні положення, що виносяться на захист.
  4. Другу главу дисертації присвятіть опису методів, які застосовувалися в дослідницькій роботі. Неодмінно вкажіть, якими способами отримані експериментальні дані. Для потенційних читачів важливо, щоб вони змогли повторити процес отримання подібних результатів, якщо в цьому виникне необхідність.
  5. Наступна глава буде містити в собі результати проведених практичних досліджень. Включіть сюди таблиці з обробленими даними, графіки, що дозволяють виявити певні закономірності. Спирайтеся в поданні результатів на матеріали, описані в попередньому розділі дисертації.
  6. У четвертому розділі проведіть обговорення отриманих результатів. Для наочності і переконливості використовуйте порівняння з висновками інших авторів, раніше висвітлювали цю ж тематику. Вкажіть на невідповідності у висновках, якщо такі виявилися в ході роботи над дисертацією. Наявність артефактів, не вписуються в існуючі теорії, можуть бути покладені в основу нового напряму наукових розробок.
  7. Завершіть представлення результатів дисертації висновками. Позначте практичне значення отриманих результатів. Цінним доповненням до висновків може стати виклад практичних рекомендацій, складених на основі даних, отриманих експериментально.
  8. Заключний етап роботи над дисертацією включає в себе грамотне його технічне оформлення, включаючи нумерацію сторінок, розміри полів, відступи і так далі. Особливу увагу приділіть списку використаних джерел. Література повинна бути приведена у алфавітному порядку, з дотриманням вимог стандартів до бібліографічного опису джерел. Графічні матеріали, що ілюструють положення роботи, оформіть у вигляді відповідних додатків.

Джерела